Låt oss skapa en faktabaserad debatt
Det har varit några tuffa månader i gris-Sverige efter sommarens hårda torka, som nu kraftigt speglar sig i ett nytt kostnadsläge för svensk grisproduktion. Vi förutspådde detta redan i slutet på juli på vårt styrelse­möte i SGF, men det var då inte många som riktigt ville köpa våra uträkningar på de ekonomiska konsekvenser det skulle ge grisnäringen. Tyvärr visar det sig nu att vi låg väldigt rätt i våra kalkyler kring vad utfallet skulle bli. Läs mer »

Att bygga för besökare

En strid ström av besökare från såväl Sverige, Europa som Kina är smittskyddsmässigt inget drömscenario för en grisgård. Men är man den svenska innovationen ”Moving Floors” försöks- och besöksgård så är detta en verklighet som naturligtvis är både utmanande och rolig. Lösningen för Olof Ahlby, grisproducent på Gotland, har varit att bygga ett besöksrum - där besökare får god överblick över djuren och produktionssystemet utan att behöva gå in i stallarna.

Låt oss skapa en faktabaserad debatt

Det har varit några tuffa månader i gris-Sverige efter sommarens hårda torka, som nu kraftigt speglar sig i ett nytt kostnadsläge för svensk grisproduktion. Vi förutspådde detta redan i slutet på juli på vårt styrelse­möte i SGF, men det var då inte många som riktigt ville köpa våra uträkningar på de ekonomiska konsekvenser det skulle ge grisnäringen. Tyvärr visar det sig nu att vi låg väldigt rätt i våra kalkyler kring vad utfallet skulle bli.

Tolkning av avstämningen på produktionsrapporten

Beräkning av produktionsrapport i WinPig är ett bra sätt att följa upp besättningens resultat. Rapporten beräknas för en eller flera perioder. När rapporten beräknas visas först fliken Avstämning. För att rapporten ska visas korrekt är det viktigt att differensen mellan tillförda och avdragna grisar är noll*. Om det finns en differens behöver den felsökas och åtgärdas. Här beskrivs hur avstämningen ska tolkas, för att lättare kunna hitta orsaken till en differens. Läs mer om arbetsgången för att ta fram en produktionsrapport på vår hemsida, www.winpig.se.