Utvecklingsträff för ekogrisuppfödare

Temat för träffen är foder till ekologiska grisar. Träffen äger rum kring Töreboda och inkluderar både teori och studiebesök. Anmälan senast 8 oktober. Mer information på: Gård & Djurhälsans hemsida.