Publicerad 2016-06-11
Henrik Fexeus avslutade sin show med att berätta att alla flirtar med varandra omedvetet hela tiden. Här lär han ut några av sina mest uppenbara flirt-knep till Cissi Klasson. Foto: Emma Sonesson

Konsten att kommunicera framgångsrikt

Mästermanipulatören Henrik Fexeus berättade tänkvärt, inspirerade och roligt om omedveten kommunikation som sista programpunkt innan kvällens festligheter. Föreläsningen delfinansierades av Boehringer-Ingelheim.

Konsten att etablera en god relation med någon är alltid viktig.

– Oavsett om det gäller att få sambon att plocka ur diskmaskinen eller om det gäller att övertyga konsumenter om att köpa svenskt griskött har man nytta av att kunna skapa en god relation till andra, inledde Henrik.

Mellan 20 och 90 procent av det kommunicerade budskapet är ordlös kommunikation så som ansiktsuttryck, kroppsspråk och tonfall. Nästan all ordlös kommunikation sker utan att vi är medvetna om det. Exempelvis påverkar alla känsloyttringar ansiktsmuskulaturen och den vi kommunicerar med tolkar de subtila signalerna, ofta rätt, men ibland fel.

Gör likadant

Henrik menade att en viktig nyckel till lyckad kommunikation är att ta efter den man kommunicerar med.

– Alla, med några väldigt få undantag, tycker mest om sig själv i hela världen och har lättast för att gilla andra som vi upplever är lika oss själva. En bra grej kan därför vara att kolla av exempelvis hastigheten på talet eller energinivån hos personer man möter och försöka lägga sig på ungefär samma nivå, för att undvika alltför stora krockar, sa Henrik.

Men att uppföra sig ungefär likadant som den man kommunicerar med är inget man behöver gå omkring och tänka på.

– Det kommer av sig självt, ungefär som en dans. Beteendet är inget vi kan koppla av eller på, berättade Henrik.

Allt mer text

En sak som gör det hela ännu mer komplicerat är att en allt större del av vår kommunikation i dag sker skriftligt, i form av exempelvis mail, sms eller chatt.

– Kommunikation i skrift framstår alltid som hårdare än i tal. Det blir lätt problem när det skriftliga meddelandet tolkas annorlunda än det var menat, sa Henrik, och fortsatte:

– Fundera på hur du vill bli uppfattad. Svarar du formellt på ett informellt sms påverkar det hur du uppfattas som person.

 

Emma Sonesson
Grisföretagaren