Publicerad 2016-06-15

Tio i topp 2015

Slaktgrisproduktion (föregående års placering inom parentes)

1  (1) Ösby Gård, Önnerståhl smågris AB, Eskilstuna

Del- och externintegrerad besättning med 1 760 slaktgrisplatser i fem avdelningar med långtrågsboxar. Blötfoder med energivärderade alternativa fodermedel som drank, premix, åkerböna, mjölk och spannmål.

Besättningen sköts av ägaren Jonas Önnerståhl tillsammans med Merja Vaino och Linda Jonsson. Skattad arbetstidsåtgång är 20 min/slaktgris. Alla inköpta grisar vägs och man väger 15 % av egna smågrisar vid insättning.

Nöjd med i stallet: Långtrågsboxarna där grisarna håller rent i stor utsträckning.

Framgångsfaktorer: Långvarig och målmedveten satsning på grisproduktionen sedan 2011. Att noggrant värdera och komma så rätt i foderstaten som möjligt med många alternativa råvaror. Gården fortsätter att jobba på enligt strategin.

2 (4)  Östra Kråkerums gård, Anders och Lars Johansson, Mönsterås

Helintegrerad besättning med 900 slaktgrisplatser. Blandade boxar med lång- och tvärtråg. Tvåfasfoder med vatten, koncentrat och spannmål.

Besättningen sköts av ägarna - sysslingarna Anders och Lars Johansson samt djurskötarna Catarina Anderberg och Linda Börjesson. Skattad arbetsåtgång 20 min/slaktgris. Cirka 30 % av grisarna vägs vid insättning.

Nöjd med i stallet: Långtrågsboxarna där boxhygienen är mycket bra.

Framgångsfaktorer: En bra smågris. Hög fodertilldelning vid insättning. Jämn foderblandning över året. Växtodlingen planeras efter grisarnas behov. Har noggranna halmbärgningsrutiner.

3 (5)  Strömsnäs Gård, Christer Hylander, Västerås

Helintegrerad besättning med  1 080 slaktgrisplatser. Långtrågsboxar med betongspalt. Blötfoder med eget spannmål, ärtor och koncentrat.

Besättningen sköts av ägaren tillsammans med medarbetaren Josefin Ingvast. Skattad arbetsåtgång 16 min/slaktgris. Alla grisar vägs vid insättning.

Nöjd med i stallet: Ventilationen och långtrågsboxarna. Boxarnas funktion försvarar merkostnaden vid byggnation. God hygien i stallet, vilket gör att boxarna är lättskötta. Helhetslösningen fungerar bra.

Framgångsfaktorer: Josefin är väldigt engagerad och duktig både på gris och produktionsuppföljning. Bra fart på små­grisarna redan från början. Vaccinerade hangrisar har visat sig vara ett vinnande koncept.

4(-) Klementsboda Gård AB, Lars och Jenny Karlsson, Vedevåg

Helintegrerad besättning med 760 slaktgrisplatser i två avdelningar med långtrågsboxar. Inköpt blötfoder med åkerböna.

Besättningen sköts av ägarna samt djurskötarna Monica Robertsson, Amanda Jansson, Stella Nelsson och Pierre Jansson. Cirka 10 % av grisarna vägs vid insättning. Väger dessutom kontinuerligt fram till slakt.

Nöjd med i stallet: Grisen.

Framgångsfaktorer: Foder­anläggningen har fungerat bra. Rikligt med strö till grisarna. Gynnsamt att det har varit ett kallare år och att allt har fungerat i stallarna.

5(-) Rommunds Gård, Krister Lagergren, Havdhem

Externintegrerad besättning med 1 260 slaktgrisplatser i fyra stallar med långtrågsboxar. Hemmablandat foder med korn, vete, ärter, rapsmjöl och premix. Använder ingen soja.

Besättningen sköts av ägaren samt Linda Lagergren och Kristers föräldrar. Lägger många timmar på grisarna. Alla grisar vägs vid insättning.

Nöjd med i stallet: Den egna anläggningen för naturlig fermentering och foderanläggningen. Även nöjd med ärtor och rapsmjöl som fodermedel.

Framgångsfaktorer: Framgångsrika och målmedvetna samarbeten är nyckeln till framgång. Har haft lyckade samarbete med smågrisleverantören, foderrådgivaren Ola Karlsson samt besättningsveterinären från Gård & Djurhälsan. Har börjat immunokastrera hangrisar vilket har fungerat mycket bra.

6 (-) Rydéns Grisar, Andreas och Katarina Rydén, Edsbruk

Helintegrerad besättning som producerar ungefär 7 200 slaktgrisar/år. Har mest långtråg. Ger blötfoder med soja, premix, spannmål och Frödingevassle.

Besättningen sköts av ägarna tillsammans med personalen Johanna Svensson, Ann Nyberg, Lars-Göran, Staffan och Emil. Skattad arbetsåtgång 15 min/slaktgris. Alla grisar vägs vid insättning.

Nöjd med i stallet: Väl tilltagen ventilation ger rena och fina boxar vilket möjliggör användning av mycket halm.

Framgångsfaktorer: Tvättar minst varannan gång. Mycket noggranna med foderjustering.

7 (6) Ek, Inge och Siv Jonsson, Vara

Helintegrerad besättning med 600 slaktgrisplatser som producerar mellan 2 300-2 500 grisar/år. Har hälften långtråg, hälften tvärtråg.  Grisarna utfodras med hemmablandat blötfoder med åkerböna och vassle.

Besättningen sköts av ägarna tillsammans med Karl-Olof Davidsson. Skattad arbetsåtgång 13,5 min/slaktgris. Alla grisar vägs vid insättning.

Nöjd med i stallet: God luftkvalitet i stallarna.

Framgångsfaktorer: Att sätta in en gris mindre per box under de varma månaderna ger bättre hygien i boxarna. Friska grisar med låg andel anmärkningar. Full giva från första dagen vid insättning. Bra avelsmaterial ger fina trerasslaktgrisar. Nöjda med rådgivning från Camilla Hallgren.

8 (-)  Hammarby Storgård AB, Anders Lundkvist, Eskilstuna

Helintegrerad besättning med 450 slaktgrisplatser i tre avdelningar. Två stallar med tvärtrågs- och ett stall med långtrågsboxar. Blötfoder med soja och premixer.

Besättningen ägs Anders Lundkvist och drivs av förmannen Ola Mårtensson med personalen Filip Kropp, Sara Larsson och Jenny Andersson.

Nöjd med i stallet: Tvärtrågen fungerar bättre än långtrågen.

Framgångsfaktorer: Engagerad personal med väl utarbetade rutiner.

9 (4) Tubbarps Gård, Marcus och Sofie Trellman, Ronneby

Externintegrerad besättning med 900 slakgrisplatser. Två avdelningar med långtråg och en med tvärtråg. Blötfoder med drank, skorpmjöl, åkerböna, koncentrat och spannmål.

Besättningen ägs av Marcus och Sofie Trellman som har en anställd.

Nöjd med i stallet: Den goda stallmiljön.

Framgångsfaktorer: Högt foderutnyttjande och god tillväxt med rådgivning från KLS Ugglarps.

10 (10) Evertsholm Lantbruk AB, Söderköping

Integrerad satellitbesättning med 4 avdelningar och totalt 1 600 slaktgrisplatser. Besättningen har långtrågsboxar. Sojafritt blötfoder med rapsdrank och åkerböna. Besättningen är leverantör av Rapsgris.

Besättningen ägs av Jan och Catrin Siverskog och sköts av Catrin och Andrzej Lobodzinski. Väger vissa grisar kontinuerligt fram till slakt.

Nöjd med i stallet: Nöjd med långtrågsboxar som ger en bra boxhygien och tar mindre tid att skrapa, vilket ger mer tid till grisarna. Blötfoderanläggningen fungerar bra.

Framgångsfaktorer: Ett bra hälsoläge är prio ett. Noggranna med foderjusteringar. Rapsgriskonceptet fungerar bra och produktionsuppföljning har blivit rutin. Att väga grisarna ofta har gett bättre möjlighet till uppföljning.

10 (8) Vestergård Lantbruk AB, Kungsbacka

Externintegrerad besättning med 5 avdelningar och 1 720 slaktgrisplatser och långtrågsboxar. Blötfoder med spannmål, vassle, premix, soja och åkerböna.

Besättningen ägs och sköts av Lennart Albertsson och Jan Börjesson. Skattad arbetsåtgång 25 min/slaktgris. Alla grisar vägs vid insättning.

Nöjd med i stallet: Väl fungerande ventilation ger en god stallmiljö.

Framgångsfaktorer: Mycket noggranna med att serva foder­anläggning och ventilationssystem. Utför dagligen noggranna foderjusteringar.

Livdjursproduktion (föregående års placering inom parentes)

1 (2) Norpig AB, Anders och Henrik Ekström, Vintrosa

322 suggor och 46 suggor per grupp i 3-veckorssystem. Norsk Lantras som moderdjur, egenrekrytering/avelsbesättning. Producerar cirka 400 renrasiga lantras och 2 000 hybrider i alla kategorier.

2 (3) Rosenlid, Jimmy och Charlotte Tarler, Klagstorp

200 suggor, 6 grupper med 36 suggor per grupp i 4-4-3-system. Norsk Lantras som moderdjur och egen rekrytering/avelsbesättning. Producerar cirka 200 lantraseliter och 600 hybrider till försäljning av alla kategorier.

3 (1) Löderups Gris AB, Johan Turesson, Löderup

300 suggor och 50 suggor per grupp i 4-4-3-system. Yorkshire som moderdjur och egen rekrytering. Producerar cirka 2000 gyltämnen, betäckningsfärdiga och dräktiga.

Besättningen har hög hälsostatus

Resultat för besättningarna på topplistan för slaktgrisuppfödning

(Föregående års resultat inom parentes)

Tillväxt, gram per dag: 974(977)

Foderförbrukning, MJ NE per kilo tillväxt: 23,8(24,0)

Klassning, %: 58,6(58,6)

Dödlighet, %: 1,2(1,2)

För att få fram de bästa besättningarna har vi vägt samman tillväxt, foderförbrukning, klassning och dödlighet med ekonomiska vikter. Tillväxten är korrigerad till samma insättningsvikt och foderförbrukningen till samma insättningsvikt och samma slaktvikt.

Alla besättningar som räknar omgångsrapporter i WinPig Slakt och som sänder in sina omgångsresultat till medeltalsberäkningen har möjlighet att hamna på 10 i topp. I referensgruppen har vi beslutat att följande regler ska gälla för att besättningen skall vara aktuell för topplistan:

Det skall finnas insända resultat för minst 60 procent av besättningens slakt. Perioder räknas till de år de avslutas, det vill säga alla perioder med sista slakt under 2015 räknas till 2015. Helst bör alla grisar vägas vid insättningen, om så inte är fallet bör åtminstone en representativ del av grisarna vara vägda. Vid användning av alternativt foder bör detta vara energivärderat.

Livdjurslistan är framtagen i samarbete mellan Svenska Köttföretagen och Gård & Djurhälsan. För att få fram de bästa besättningarna vägs antal avvanda per kull, andel förstagrisare och andel semin ihop till ett index. Uppgifterna hämtas från PigWin och WinPig och grundas på renrasiga djurs grisningar, betäckningar och avvänjningar under 2015. Antal avvanda per kull är korrigerat för om det är gyltkullar och om det är korsningskullar.