Publicerad 2017-03-30
Halm är bra i förebyggande syfte mot svansbitning, konstaterar man i ett tyskt försök, föga förvånande ur svenskt perspektiv. Foto: Emma Sonesson

Tysk försöksgård uppfinner hjulet igen

Att föda upp grisar med knorr är på modet, även om det på andra håll än i Sverige huvudsakligen rör sig om nischuppfödning hittills. I Tyskland konstaterar man nu via försök att halm är det som bäst förebygger svansbitning.

Undersökningen är genomförd på försöksgården Futterkamp i norra Tyskland, där en stor del av försöken har med djurvälfärd att göra. Ett forskningsområde är att hitta lösningen på hur man föder upp grisar med svans.

Pig Progress uppger att man på gården har testat olika typer av sysselsättningsmaterial och större boxyta, men att man konstaterar den mest effektiva åtgärden man provat hittills är att förse grisarna med halm. Man har även i försöken lagt märke till att grisuppfödning med knorr är mer tidskrävande, eftersom det kräver mer omfattande tillsynsturer i stallarna.