Publicerad 2017-03-29
Tuff foderkurva i början av slaktgrisuppfödningen möjliggör att man kan begränsa givan under den senare delen av uppfödningen. På så vis optimeras både tillväxt, klassning och fodereffektivitet. Foto: Mostphotos

Fodergiva till slaktgrisar

Gränserna för slaktvikt ligger i dag högre än de gjorde för några år sedan. Kontrakten kan variera men den övre gränsen för bäst betalda viktintervall går som regel vid cirka 100 kilo. Då kan man utan vidare ha drygt 90 kilo i medelvikt på en leverans, utan att ha överviktiga djur. Det är positivt för slaktsvinsproducenterna att vikterna har ökat eftersom smågrispriset då fördelas på flera kilo slaktad gris.

Det kan dock vara en utmaning att hinna få upp grisarna i tillräcklig vikt. Om omgångs­tiden till exempel bara är 14 veckor så blir det frestande att utfodra i stort sett efter fri giva. Man ska då bara vara medveten om att hög fodergiva under den sista delen av tillväxtperioden är negativt för foderförbrukningen och klassningen.

Slaktsvinen kan utan vidare äta 40 MJ NE/dag om de får lov. Om man däremot kan få dem färdiga med en maxgiva på 30-32 MJ NE/dag så är det mer ekonomiskt. Rekomendationen är att fodra på så mycket som möjligt från insättning till grisarna väger 75-80 kilo levande. Här får trågen inte vara slickade. Är man på hugget med justeringarna i början så behöver man inte vara uppe på 40 MJ NE under slutgödningen.

 

Simon Åkerblom
Veterinär, LVK