Publicerad 2017-03-31

Förvirring kring köttkonsumtion

Jordbruksverket redovisar statistik för svenskarnas köttkonsumtion, ett ämne som blivit allt hetare. Problemet är bara att olika aktörer upprepade gånger, oberoende av varandra hänvisar till statistiken på fel sätt.

Nu senast var det Oatly som trampade i klaveret. På sin Facebooksida hänvisar de till att svensken äter 80 kilo kött per person och år och påtalar att vi borde äta max 500 gram per person och vecka. Dessvärre fick de statistiken om bakfoten och hänvisar till totalkonsumtion och inte hur mycket man faktiskt äter.

En siffra om 80 kilo per person och år är dock uppseendeväckande, om man tror på att vi i genomsnitt trycker i oss drygt 1,5 kilo per vecka. Men det är fel.

Skillnad på förbrukning och konsumtion

Enligt statistiken från Jordbruksverket uppgår totalkonsumtionen (den totala åtgången av olika råvaror för humankonsumtion det vill säga även chark reds, anm) till 87,3 kilo kött per capita och då är även kyckling inräknat. Räknar man bort kyckling, är det 64,9 kilo rått rött kött kvar.

Men för att få ut hur mycket av detta som till slut landar i konsumentens mage måste man räkna bort vikten av de delar som vi inte äter och som i stället tas tillvara på annat sätt, bland annat som ekologisk gödning till växtodling. Dessutom behöver man räkna på den viktförlust som sker vid tillagning.

32,5 kilo tillagat per capita

Enligt Åsa Lannhard Öberg som är köttexpert på Jordbruksverket äter vi runt 32,5 kilo tillagat rött kött och chark per person och år. Livsmedelsverkets rekommendation ligger på maximalt 26 kilo om året. Åsa räknar med att man ungefär tappar 50 procent av vikten från slaktvikten tills det att köttet är tillagat och ska ätas.

Sammanfattningsvis råder det förvirring kring köttkonsumtionen och en del aktörer kan utnyttja det för att främja sin egen sakfråga.

Enligt Jordbruksverkets beräkningar äter vi mer kött än Livsmedelsverket tycker att vi ska, tänkvärt är dock att ungefär 50 procent av det är importerat. Ledorden ”mindre men bättre kött” torde därmed främja den svenska uppfödningen om bara konsumenterna tar till sig rådet.

 

Katarina Johnsson
Grisföretagaren