Publicerad 2017-04-11
Margareta Åberg, LRF Kött, ser en tydlig, positiv förändring när det gäller framtidstron hos svenska grisförtagare.

Framtidstro speglas i förprövningsstatistik

Inom grisuppfödning har förprövningarna för suggplatser dubblerats jämfört med 2015. Uppfödarna har äntligen återfått framtidstron för svensk grisnäring, menar Margareta Åberg, LRF Kött.

Enligt statistik från Jordbruksverket hade vi i Sverige 142 490 suggor juni 2016. Antalet förprövade platser för suggor uppgick till 5 363 år 2016, vilket är mer än en dubblering jämfört med 2015. Även förprövningarna för slaktgrisar har ökat och ligger 2016 på 11 935.

– Det är riktigt roligt. Förprövningssiffrorna är mer än fördubblade jämfört med förra året och långt över de siffror vi haft de senaste sju till åtta åren. Man känner av att uppfödarna har börjat få en framtidstro inom svensk grisnäring de sista två åren, säger Margareta Åberg, LRF Kött, till Jordbruksaktuellt.

Inventering önskas

I förprövningsstatistiken för avgjorda ärenden 2016 syns bland annat ett stort bygge för suggor i Västra Götalands och ett i Hallands län. Västra Götaland toppar även ligan när det gäller förprövade slaktgrisplatser.

En brist med förprövningsstatistiken är att den inte följs upp, så att man ser hur många av de förprövade platserna som faktiskt blir byggda.

– Vi skulle egentligen vilja att man gör en inventering på de förprövade platserna och sedan på de som blev byggda. Sedan är det väl ändå så att om man bygger om, så gör man det för att man vill fortsätta i 20 år till, kommenterar Margareta.

För den som är intresserad att ta del av förprövningsstatistiken i sin helhet finns den på Jordbruksverkets webbplats.

 

Emma Sonesson
Grisföretagaren