Publicerad 2017-04-12
Thomas Merlöv ser som vd för RaaTec fram emot det nya samarbetet med OMAYA. Foto: Emma Sonesson

RaaTec i nytt samarbetsavtal

RaaTec AB och OMAYA AB startar upp ett nytt samarbete. Ett av motiven är att möta framtida ökande miljökrav.

OMAYA AB är ett världsledande företag på kalkmarknaden. Kalk är en av beståndsdelarna, som tillsammans med MCP Zeolit ingår i RaaTec AB:s utbud av stallströ för en förbättrad djurhälsa och foderlönsamhet. RaaTec tillhandahåller även produkter för grönytor, golfbanor och fotbollsanläggningar. Nu har de två företagen inlett ett samarbete, bland annat för att möta framtida miljökrav. 

– Samarbetet kommer att ge ökat fokus och synergieffekter eftersom OMYA är marknadsledande på kalkmarknaden i världen. Samtidigt skapas ökad trygghet för RaaTecs kunder och nya utvecklingsmöjligheter för alla parter, säger Thomas Merlöv, som är vd för RaaTec AB, i ett pressmeddelande.

Thomas poängterar även att samarbetet höjer kompetens­nivån i företaget till en internationell nivå.

 

Emma Sonesson
Grisföretagaren