Publicerad 2017-04-16
När det gäller att lyckas med tillväxtgrisarna handlar det till stor del om foder och stallmiljö.

Grundläggande kunskaper dammas av

Att landa rätt när det gäller basala saker som foder, rutiner och stallklimat är viktiga faktorer för att lyckas med tillväxtgrisarna. Det hade Tillväxtgrisgruppens Camilla Hallgren, Hushållningssällskapet Skaraborg, Katarina Karlsson, Gård & Djurhälsan och Simon Åkerblom, LVK, konstaterat i sitt arbete.

Tillväxtgrisgruppens tre testgårdar har alla olika utmaningar; problem vid övergång från zinkfoder till ”vanligt” foder, diarré fem till sex dagar efter avvänjning respektive avvänjningsdiarré av och till i kombination med diarré under di­perioden.

Flera av åtgärderna som expertgruppen ordinerat är dock gemensamma för de olika gårdarna. Det handlar om genomgång av rutiner, foderstrategi och stallmiljö, samt obduktion eller sockprov för att utröna eventuell sjuklighet bakom problemen. Här har Camilla, Katarina och Simon stor nytta av att samarbeta med Fodergruppen. 

Många foderfaser

Gruppens studieresa gick till Bornholm, där två gårdar besöktes. Även om det är mycket som skiljer svensk och dansk grisuppfödning, kan man låta sig inspireras av det bästa som danskarna gör. En reflektion från Bornholm var sättet man arbetar med foder.

– Det är stort fokus på att fodret ska vara hundra procent anpassat för åldern eller statusen på grisen, konstaterade Camilla, och nämnde som exempel en av gårdarna där man hade ett babystall för grisar som vägde runt fem kilo. De fick ett foder med tio procent mjölkprodukter i. Därefter följde ytterligare tre foderfaser innan tillväxtperioden var över.

Bygga eller dra ner

Expertgruppen rapporterade även att man funderar mycket kring det faktum att många grisföretagare, på grund av produktivitetsökning i dag har tillväxtstallar som är för små för verksamheten. Tillsammans med ekonomigruppen kommer man därför att räkna på vad det får kosta att bygga ut tillväxt­avdelningarna, i jämförelse mot vad det kostar att inte ha fulla suggrupper, som kan vara alternativet.

Att inspireras av från Bornholm

  • Managementrutiner följs stenhårt.
  • Det är viktigt att rätt person arbetar på rätt plats.
  • Stort fokus på att stallet ska vara varmt och torrt vid insättning.
  • Utvecklar resultat och rutiner kontinuerligt och ändrar på saker som fungerar dåligt.

 

Emma Sonesson
Grisföretagaren