Publicerad 2017-04-17
Produktionskostnaden per smågris varierar kraftigt mellan olika besättningar. Ekonomigruppen menar att det finns stor förbättringspotential hos många grisföretagare, men att koll på läget är en nödvändig förutsättning.Foto: Mostphotos

Målet är realistiskt att nå

Även Ekonomigruppen har fått en ny medarbetare; Anna Nilsson, Fyrklövern, sedan Marcus Halvarsson från samma organisation slutat. Christine Andersson, LRF Konsult och Ingvar Eriksson, Gård & Djurhälsan finns med sedan starten. Gruppen har bland annat räknat på produktionskostnaden för smågrisar på tre gårdar och kommit fram till att målet på 550 kronor är nåbart.

Ekonomigruppen har inga egna testgårdar, utan har inriktat sig på att jobba med tre gårdar som ingår i någon av de övriga grupperna. Målet med hela 30 för 550 är att de bästa 25 procenten inom svensk smågrisuppfödning 2018 ska ta fram 30 smågrisar till en produktionskostnad på 550 kronor eller lägre.

Ingvar Eriksson, Gård & Djurhälsan, efterlyste noggrannare koll, särskilt när det gäller på foderförbrukning och foderkostnad, ute på gårdarna.
Anna Nilsson från Fyrklövern i Örebro är relativt ny i Ekonomigruppen. Foto: Emma Sonesson

Stor variation

Ekonomigruppen har räknat på produktionskostnaden per smågris i tre besättningar och konstaterade att det skiljer mycket mellan gårdarna. Man konstaterade även att alla tre gårdarna i dagsläget ligger över 550 kronor, men att det finns förbättringspotential och att 550 kronor därför inte är en omöjlighet att nå.

– De gårdar vi räknat på har en produktionskostnad på 614, 561 respektive 603 kronor per gris just nu, sa Ingvar.

Värt att notera är att kostnadsposterna skiljer sig mycket åt mellan gårdarna - exempelvis kan någon ha förhållandevis dyr energi medan en annan kan ha dyrt foder. Därför måste åtgärderna för att nå målet skräddarsys, något som inte låter sig göras utan en noggrann analys av utgångsläget.

Tillsammans med WinPig-supportgänget har Ekonomigruppen även tagit fram en ekonomirapport i WinPig sugg, vilket inte har funnits tidigare.

Christine Andersson, LRF Konsult, spår att svensk grisuppfödning i framtiden kommer att löpa i två parallella spår; storskaligt och rationellt respektive småskalig nischproduktion till utvalda kundkategorier.
– Det är en bidragskalkyl ner till TB 3 som nu är redo för testkörning, berättade Ingvar.

Stolt över Sverige

Ekonomigruppens studieresa gick till Spanien i samband med den årliga InterPig-konferensen. Där träffade man gris­intresserade ekonomer från Europa, Brasilien, USA och Kanada för benchmarking och erfarenhetsutbyte. InterPig-konferensen resulterade sedvanligt i en rapport där de olika ländernas situation inom grisuppfödning jämförs. En sammanfattning av rapporten finns att läsa i Grisföretagaren nummer 2 2017.

Man besökte även en grisgård där fokus genom hela uppfödningen är smaken och texturen på köttet.

Christine summerade intrycken från Spanien.

– Man känner en väldig stolthet över svensk grisuppfödning när man är utomlands. Samtidigt tror jag att vi kan lära av spanjorernas sätt att samverka genom hela kedjan från uppfödning till foderföretag, slakteri och grossist. Jag tror även vi kan vinna på att ha ett större fokus på smak.

 

Emma Sonesson
Grisföretagaren