Publicerad 2017-04-24
Värdet av den svenska exporten och importen under 2016. Källa: Jordbruksverket

Minskad import till högre pris

Den svenska importen av griskött minskade volymmässigt under 2016 men det totala importvärdet var oförändrat. Samtidigt sjönk exporten av griskött.  

Exportvolymerna för kött och köttberedningar ökade under 2016 med nio procent till 166 000 ton. Samtidigt sjönk det sammanlagda exportvärdet med tre procent till två miljarder kronor.

Köttberedningar står för drygt 40 procent av export­värdet.

Av köttslagen står fjäderfä­köttet för den största volymen med 84 000 ton, en ökning på 18 procent jämfört med 2015, till ett värde av 327 miljoner kronor. Värdemässigt leder grisköttet som med en exportvolym om 37 000 ton drar in 519 miljoner kronor. Den största delen av exporten är slaktbiprodukter.

Fortsatt tillväxt för import

Där exporten av kött enbart ökade volymmässigt så växer importen både till värde och volym. Förra året importerade vi kött för 13 miljarder kronor, en ökning med tre procent. Samtidigt växte volymen med tre procent till 343 000 ton. Nöt- och fjärderfäkött står för ökningen medan importen av griskött minskade.

Nötköttet är den största importgruppen med en volym om 102 000 ton till ett värde av 4,4 miljarder kronor. Griskötts­importen uppgår till 95 000 ton och ett värde på 3,0 miljarder kronor och importen av fjäderfä­kött blev 61 000 ton till ett värde av 1,8 miljarder kronor.

 

Erik Brink
Grisföretagaren