Publicerad 2017-11-22
Erik Larsen, ordförande för Seges Svineproduktion är med all rätt djupt bekymrad över att den afrikanska svinpesten lurar runt knuten. En riskfaktor är den svenska stammen av vildsvin. Jägareförbundet bedömer att det finns runt 300 000 vildsvin i Sverige. Varje år skjuts nästan vart tredje vildsvin, ändå är den långsiktiga trenden att populationen växer.
Foto: Landbrug og Fødevarer

ASF – största hotet mot dansk grisuppfödning

Även om det är goda tider i Danmark lurar hotet om att få in afrikansk svinpest (ASF) runt hörnet. Den svenska vildsvinsstammen är en faktor som i sammanhanget oroar danskarna.

– ASF är det största enskilda hotet mot dansk svinproduktion. 2,5 miljarder danska kronor (motsvarande nästan 3,3 miljarder svenska kronor, reds anm.) är den omedelbara kostnaden vi räknar med vid den första ASF-smittade grisen i Danmark, berättade Seges Svineproduktions ordförande Erik Larsen vid årsmötet.

Rekordstor smågrisexport

Exporten av levande grisar från Danmark har återigen satt ett nytt rekord - 13,5 miljoner grisar 2016, varar den helt dominerande delen är 30-kilos tillväxtgrisar.

Exporten är visserligen en kassako, men det är även en stor risk när det gäller biosäkerhet i allmänhet och ASF i synnerhet. Såväl smågrisexport som köttexport skulle sannolikt stoppas omedelbart om ASF kommer in i Danmark. Sannolikt skulle även exporten av köttprodukter från hela EU stängas av, om något av de större grisländerna så som Tyskland, Danmark eller Spanien, drabbas av ASF.

Ett annat scenario är att ASF skulle kunna komma till Danmark från Finland, Baltikum eller Ryssland, via Sverige.
– Vi är ganska oroande över den svenska vildsvinspopulationens storlek, medgav Christian Fink Hansen, sektordirektör för Seges Svineproduktion.

Tvättar för 16 miljoner

För att lastbilarna som kör smågrisar ut från Danmark inte ska ta med sig ASF hem igen har man inrättat tre tvättstationer vid den danska gränsen. Det senaste året har 26 000 lastbilar tvättats där, till en kostnad av 16 miljoner danska kronor.

Även om det kan tyckas vara en spottstyver i sammanhanget, så är det pengar som skulle kunna läggas på utveckling istället. Därför har man beslutat att halva kostnaden för tvätt, motsvarande 62 öre per gris, från årsskiftet ska betalas av de grisuppfödare som exporterar, istället för som tidigare helt via gemensamma medel.