Publicerad 2017-11-22

Strategiska insatser  räddar smågrisliv

Inom projektet Pattegriseliv har Seges Svineproduktion gått på djupet med tre besättningar. Gemensamt för besättningarna är att de har låg smågrisdödlighet och frågeställningen var; hur gör vi för att sänka den ännu mer?

Chefsforskare Gunner Sørensen inledde föredraget på svinekongressen med att slå fast:
– Det allra viktigaste för resultaten är medarbetarna. Kvalitetssäkra arbetet, omvärdera rutiner och prioritera vad som ska göras!

Han berättade vidare att suggorna oftast klarar av att försörja fler smågrisar än vad vi tror, och att många djurskötare gärna ger suggorna för få grisar.

Obducera mera

Sørensen slog även ett slag för att obducera döda smågrisar i syfte att ta reda på vad de dött av och på så vis med betydligt större säkerhet kunna sätta in lämpliga åtgärder för att minska dödligheten.

– Vanliga dödsorsaker är klämning, svält och blodförgiftning. Vi ser att det kläms ihjäl smågrisar både i nya och äldre stallar, sa han.

Flemming Thorup visade statistik på att ju mindre grisen är, desto större risk är det att den också har lågt blodsocker. Han förordade att ge dessa grisar fem milliliter 20-procentig glukos, lägga dem i kuvös en timme, ge glukos igen och därefter låta en minstaamma adoptera dem*.

– Ungefär 1,5 grisar per kull i snitt behöver den här behandlingen, sa han.

Foder viktigt

Suggutfodring är enligt Thorup och Sørensen en central del för att lyckas med smågrisuppfödning.

– Analysera ditt foder och kolla så att foderanläggningen ger stabilt. Ett hull på mellan 16 och 22 millimeter vid grisning ger bäst förutsättningar för hög mjölkproduktion och foderkurvan ska anpassas efter mjölkproduktionen.

Thorup och Sørensens tips för strategisk utvärdering av arbetsinsatser

  • Börja med en ny insats åt gången.
  • Låt det gå en tid för att ge nya insatser en chans, innan de utvärderas.
  • Sluta med insatser som inte fungerar.

 

Emma Sonesson
Grisföretagaren