Publicerad 2017-11-23
Bakom den nya fodernormen till digivande suggor står normudvalget, som består av representanter för universitet, lokala rådgivningsbolag samt Seges Svineproduktion.
Foto: Mostphotos

Ny fodernorm ska ge klirr i kassan

Samma produktivitet, men mindre insats. Det är motivet bakom danskarnas nya fodernorm till digivande suggor. Beroende på råvaruval kan man enligt Seges Svineproduktion tjäna mellan 20 och 30 danska kronor per årssugga tack vare den nya normen.

Danskarnas förra fodernorm var från 2015, och under svinekongressen presenterade man den nya, reviderade normen. Det smältbara råproteinet har skruvats ner från 125 gram per FEso till 118*, och förhållandet mellan flera aminosyror och lysin har justerats.

Normen har arbetats fram genom att testa foder med konstant lysininnehåll, men med stigande proteininnehåll från mycket låga nivåer.

– Försöket visade en markant positiv effekt av stigande protein på både kulltillväxt och avvänjningsvikt fram till en brytpunkt, där det inte längre sågs effekt av stigande proteinnivå. Detta är ett uttryck för att mindre protein med rätt aminosyrasammansättning ger ett bättre foderutnyttjande, säger doktoranden Camilla Kaae Højgaard, som varit med och gjort försöket.

Mellan 20 och 30 danska kronor per årssugga förväntas grisuppfödaren kamma hem genom att optimera fodret enligt 2017 års norm, istället för enligt 2015 års norm.


*Motsvarar ungefär 12,7 gram sisrp per MJ NEsugg

 

Emma Sonesson
Grisföretagaren