Publicerad 2017-11-25
Try Swedish (prova svenskt) var budskapet i den svenska delegationens monter på China International Meat Industry Week. Från vänster: Johan Andersson, KLS Ugglarps, Patrik Holm-Thisner, HKScan, Margareta Åberg, LRF, Johan Krallis-Anell, Näringsdepartementet, Ingrid Eilertz och Anna Clarin, Jordbruksverket, Magnus Därth, Kött och Charkföretagen. Foto: Kött och Charkföretagen

Try Swedish på kinesisk mässa

Arbetet med att få exportera griskött direkt till Kina fortsätter. Den senaste insatsen från Sveriges håll var att närvara vid China International Meat Industry Week 2017.

När China International Meat Industry Week 2017 ägde rum i Qingado i slutet av oktober samlades runt 1 300 olika utställare från hela livsmedelskedjan i fem olika hallar. I fokus stod kött och chark ur olika vinklar och i en av montrarna huserade en delegation med representanter från bland annat Kött och Charkföretagen, HKScan, KLS Ugglarps, LRF Kött och regeringens nya exportsamordare Johan Krallis Anell.

100 miljoner att tjäna

Mässan i Kina arrangerades av China Meat Association, vilket är Kinas motsvarighet till svenska Kött och Charkföretagen. Stora exporterande länder som USA, Danmark och Nederländerna var också medarrangörer. Förutom själva mässan bjöds det på konferenser samt olika tävlingar och provsmakningar. Man hade även en särskild temadag om köttprodukter såsom korv och skinka.

Exporten av griskött från Sverige till Kina går i dag via Hong Kong, vilket är en fördyrande omständighet, och att få till bättre möjligheter till export ingår som en av punkterna i Handlingsplan gris. En siffra på 100 miljoner per år har nämnts som en uppskattning på hur stort värde direktexport till Kina förväntas ha för den svenska grisbranschen.

Bjöd in till Sverige

Det svenska besöket i Kina var en uppföljning på den resa som genomfördes för drygt ett år sedan, då man inledde ett samarbete med just China Meat Association och enligt Kött och Charkföretagens vd Magnus Därth visar kineserna stort intresse för alla typer av produkter, allt från volymprodukter till innovativa premiumprodukter.

Vid årets mässa träffades man igen och Sverige bjöd även in den kinesiska organisationen att komma till Sverige under nästa vår, för att på plats kunna se hur svenskt griskött produceras från jord till bord.

– Detta är en satsning för oss att lära oss mer om den kinesiska marknaden och dess förutsättningar och genom utbyte även öka kunskapen hos China Meat Association om Sverige och vår produktion. Som vid all export handlar det om att lära känna sin marknad och de speciella förutsättningarna som den har, vara långsiktig och hitta rätt partner, fortsätter säger Magnus Därth, i ett pressmeddelande.

 

Emma Sonesson
Grisföretagaren