Publicerad 2017-11-26

Forskare förespråkar reglering av antibiotika

Ny studie visar att användningen av antibiotika till lantbruksdjur väntas öka med 52 procent till år 2030 om inga regleringar införs.

Den frikostiga användningen av antibiotika till lantbruksdjur globalt sett utgör en stor risk för att antibiotikaresistens blir det som slutligen utplånar mänskligheten.

Forskare från ETH Zurich, Princeton och universitetet i Cambridge skriver i en ny studie att det behövs regler för att stoppa denna utveckling. Enligt forskarna finns det annars risk för att användningen ökar med 52 procent till år 2030, vilket skulle innebära att 200 000 ton antibiotika används till lantbruksdjur om året.

mer än människor

Studien är en uppföljning av en liknande rapport som gjordes 2010 och sedan dess har prognosen skruvats upp, framförallt  på grund av den ökade användningen av antibiotika till djur i Kina. Av de 130 000 ton antibiotika som förbrukas i dag används 60 procent i Kina.

Enligt rapporten får lantbruksdjur globalt sett tre gånger så mycket antibiotika som människor, trots att de inte är sjuka.

– Många nya varianter av antibiotikaresistenta stammar är vanliga hos människor efter att de uppstått hos lantbruksdjur. I takt med att den globala efterfrågan på kött växer och jordbruket försätter gå från extensivt och småskaligt till intensivt, hotar den ökande användningen av antibiotika detta livsviktiga läkemedel, säger Emma Glenonn, Cambridge, medförfattare till rapporten, till Science Daily.

Avgift och reglering

Författarna menar att en globalt införd användaravgift och hårdare regler kan hjälpa till att minska användningen.
– En avgift skulle kunna användas till att investera i utvecklingen av nya antibiotika eller användas för att öka djurhälsan på gårdarna runt om i världen för att minska behovet av antibiotika, speciellt i låg- och mellaninkomstländer, säger doktor Thomas Van Boeckel, ETH Zurich, huvudförfattare till rapporten.

En policy där mängden tillåtna antibiotika till lantbruksdjur regleras, kan dock vara svår att få igenom, skriver forskarna vidare. En alternativ lösning de lyfter, skulle kunna vara att införa en avgift på 50 procent av priset på antibiotika, något som enligt rapportförfattarna skulle kunna sänka användningen med 31 procent och samtidigt generera mellan 1,7 och 4,6 miljarder dollar.

Studien är baserad på data från 37 olika länder och publicerad i Science, men forskarna  påpekar svårigheten att få korrekt data gällande försäljningen av antibiotika till djur, som en brist i rapporten.

 

Katarina Johnsson
Grisföretagaren