Publicerad 2017-11-10
Skåne är Sveriges gristätaste län, följt av Västra Götaland och Halland, allt enligt Jordbruksverkets officiella statistik.Foto: Mostphotos

Fler grisar i Sverige

Jordbruksverkets årliga statistik gällande antalet djur i landet visar att den nedåtgående trenden för antalet grisar har gjort en svag vändning uppåt.

Mellan juni 2016 och juni 2017 har antalet suggor och galtar i landet ökat med 0,5 procent till 141 200. Sedan år 2000 har antalet suggor och galtar minskat med 31 procent, och den nyaste statistiken kan därför betraktas som ett trendbrott.

Antalet slaktgrisar går svagt uppåt till 836 000 och antalet smågrisar ökar till 384 700. Förändringarna är dock inte statistiskt säkerställda.

Konstant antal företag

Även när det gäller antalet företag med grisuppfödning verkar trenden ha vänt. Den snabba minskningen som setts under flera år har avstannat och mellan 2016 och 2017 är det ingen statistiskt säker skillnad i antalet företag.
Enligt statistiken finns det 1 300 företag som driver någon form av grisuppfödning och den genomsnittliga besättningsstorleken på företag med suggor och galtar är 165 djur. Motsvarande siffra för slaktgrisuppfödning är 825.
2017 års grisräkning har genomförts som en urvalsundersökning och Jordbruksverket poängterar att statistiken bör ses som uppskattningar.

 

Emma Sonesson
Grisföretagaren