Publicerad 2017-11-10
Källa: The ability of different thermal aids to reduce hypothermia in neonatal piglets, Lene Juul Pedersen et al, institutet för husdjursvetenskap, Aarhus universitet.

Halm är en effektiv värmekälla för smågrisar

Nedkylning av smågrisar direkt efter födseln är en kraftigt bidragande orsak till spädgrisdödlighet. Forskare vid universitetet i Aarhus har undersökt vad man kan göra åt saken, och kommit fram till att halm är en av de mest effektiva åtgärderna.

Studien gjordes på 150 nyfödda smågrisar från 24 olika kullar. Smågrisarna flyttades omedelbart efter födseln från grisningsboxen till ett försöksutrymme, där de placerades på fast golv alternativt spalt med ingen eller olika typer av resurser för att hålla värmen. De sju olika försöksleden var: spalt utan värmeresurs (kontroll), fast golv utan värmeresurs (kontroll), inbyggd golvvärme på fast golv, golvvärme i form av värmeplatta på fast golv, värmelampa ovanför fast golv, värmelampa ovanför spaltgolv samt fast golv med halm.

Allt är bättre än inget

Grisarnas kroppstemperatur mättes var tionde minut och resultaten analyserades statistiskt i syfte att ta reda på om olika hjälpmedel varierar i effektivitet, när det gäller att minimera smågrisarnas värmeförlust efter födseln.
Kroppstemperaturen hos de grisar som ingick i kontrollgrupperna sjönk snabbt, och återhämtade sig långsammare än övriga grupper. Resultaten för de grisar i kontrollgrupperna som föddes på fast golv var något sämre än för de grisar som föddes på spalt. Därmed konstateras att alla testade metoder för att hjälpa grisarna att hålla värmen var bättre än att inte göra något alls.

Halm allra bäst

Bäst resultat uppnåddes i den grupp av grisar som hade halm som värmeresurs. Näst bäst resultat hade grupperna med värmelampa.

Forskarna konstaterar att halm används av suggan i naturen för att bygga bo och att sådana bo ofta är mycket effektiva när det gäller att hålla temperaturen, oavsett omgivnignens temperatur. Vidare skriver de: ”därför är det inte förvånande att halm är en effektiv lösning för att förebygga hypotermi (nedkylning, reds anm.) hos smågrisar direkt efter födseln”.

 

Emma Sonesson
Grisföretagaren