Publicerad 2017-12-08
Varje box har en egen tillhörande veranda utomhus. Underlaget är spalt men Simons uppfattning är att mängden gödsel inte skiljer sig markant från ett konventionellt stall, trots att snö och regn från verandan hamnar i gödselbehållaren. Foto: Emma Sonesson

”Här finns ingenting som kan gå sönder”

På Nedre Kirkebogård utanför Allinge visade Simon Kjær ett slaktgrisstall av så kallad V-modell. Just det här stallet används för uppfödning av grisar inom konceptet Bornholmergrisen.

V i benämningen V-stall står för Välfärd för både djur och människor. Stallet på Nedre Kirkebogård rymmer 1 750 platser. Varje sektionerad avdelning rymmer 50 grisar fördelat på två olika boxar. Det mest karakteristiska för V-stallet är den utomhusveranda som hör till varje box.

Inga reparationer

Ventilationen i V-stallet sker naturligt utan fläktar och boxarna har ingen inredning, förutom en foderautomat.
– Ventilationen regleras av cylindrar som känner av temperaturen och öppnar eller stänger luftintag och utsläpp allt eftersom temperaturen varierar, berättar Simon Kjær som arbetar på gården.

Den mesta gödseln hamnar på verandan, vilket ger en bra luft inne i stallet, men även låg ammoniakavgång eftersom gödselrännan ute håller låg temperatur större delen av året. Den spartanska inredningen gör även att kostnaderna för reparationer och underhåll är minimal och att stallet är lätt att tvätta.

– Här finns ingenting som kan gå sönder. Därmed behöver vi inte ha larm kopplat till telefonen. Dessutom är elförbrukningen minimal. Den största utmaningen är att lasta ut grisarna till slakt, säger Simon.

Koncept för ön

Byggkostnaden för ett V-stall är cirka tio procent lägre än för ett konventionellt slaktgrisstall. En stor skillnad är även att byggprocessen vanligen går väldigt fort.

Sammantaget trivs Simon med att arbeta i V-stallet och motiverar valet av stallmodell med att de ville prova något annorlunda än ett konventionellt stall. I Danmark finns det runt 200 stallar av samma modell, i Sverige ännu bara ett.

Grisarna på Nedre Kirkebogård föds upp inom konceptet Bornholmergrisen, som marknadsförs som bättre djurvälfärd och ätkvalitet. Merbetalningen för en Bornholmer-smågris är 30 kronor. Smågrisarna väger cirka 23 kilo vid ankomst och omgångstiden är 15 veckor.

Bäst betalda viktintervall inom Bornholmerkonceptet är högre än för konventionella slaktgrisar, vanligen mellan 86 och 95 kilo. För en godkänd Bornholmergris över 86 kilo får man 1:40 danska kronor extra per kilo på avräkningen.
En utmaning som uppfödarna står inför är att grisar inom Bornholmerkonceptet från 2018 ska ha svansen i behåll.

Bornholmergrisen är ett koncept som skapats i samarbete mellan lantbrukare på ön, Coop och Danish Crown.

Kriterier för grisuppfödning inom konceptet:

 • Grisarna föds upp hos 15 utvalda lantbrukare.
 •  
 • Minst 70 procent av grisarnas foder är lokalt odlat.
 •  
 • Grisarna har mer plats i boxen.
 •  
 • Kort transporttid till det lokala slakteriet.
 •  
 • Grisarna har tillgång till halm.
 •  
 • Grisarna är tyngre vid slakt och köttet möras i tre dagar, vilket ger ett mer marmorerat och mört kött.


Källa Danish Crown

 

Emma Sonesson
Grisföretagaren