Publicerad 2017-12-08

Svenskt forsknings­projekt stöttas

En stor del av världens antibiotika förbrukas av fjäderfä och grisar i Asien. Nu ska svenska forskare vara med och minska risken för resistensutveckling.

Forskningsprojektet Reduce har som mål att minska antibiotikaförbrukningen på gårdar i Thailand, via praktiska åtgärder. Projektet ingår i EU-programmet JPIAMR, vars syfte är att minska antibiotikaresistens.

Reduce är ett av tio projekt som nu får dela på totalt 11,5 miljoner euro. Ulf Magnusson är professor vid Institutionen för kliniska vetenskaper vid SLU, och en av forskarna inom projektet.

– Att vårt projekt är ett av de tio som blivit beviljats medel i hård konkurrens är naturligtvis glädjande. Vi tolkar det som en erkänsla av den svenska tätpositionen inom EU när det gäller att använda lite antibiotika inom djurhållningen, säger han i ett pressmeddelande.

 

Emma Sonesson
Grisföretagaren