Publicerad 2017-12-08
2018 blir ett avgörande år för galtluktsfrågan i och med att Tyskland ska välja väg. I november var en tysk delegation på besök i Sverige för att studera delegerad lokalbedövning. Från vänster: Anja Rosaltski från djurhälsoorganisationen TGD Bayern, Rudolf Festag, Deutscher Raiffeisenverband (sammanslutning av kooperativ inom lantbruks- och livsmedelsbranschen), Lotta Andersson, Jordbruksverket och Verena Schütz, Deutscher Raiffeisenverband.Foto: Margareta Åberg

Inget förbud mot kastrering 2018

Årsskiftet närmar sig med stormsteg, men för svenska grisföretagare gäller samma sak i kastreringsfrågan som tidigare; att kastrera under lokalbedövning och smärtlindring är melodin. Metoden intresserar nu även den tyska grisbranschen.

Redan 2012 var flera medlemsstater inom EU överens om att arbeta för att hitta lösningar som skulle kunna göra det möjligt att sluta kastrera kirurgiskt från 1 januari 2018. Det hela var frågan om en frivillig överenskommelse, inget lagkrav.

Förutsättningen för att kunna sluta kastrera kirurgiskt är dock att en eller flera alternativa metoder hittats, för att säkerställa att kött med galtlukt och/eller galtsmak inte når konsument.
 

– Jag ser det som mycket positivt att ett stort grisland som Tyskland kommer hit för att titta på olika möjligheter att hantera kastreringsfrågan. För mig är det viktigt att på ett bra sätt kunna dela med mig av våra upplevelser och kostnader när det gäller bedövad kastrering, säger grisföretagaren Mattias Espert, som var värd för den tyska delegationen.Foto: Emma Sonesson

– Kommissionen och enskilda medlemsstater har lagt åtskilliga expertarbetstimmar, forskning, praktiska försök och miljontals med euro för att hitta en bra lösning. Ännu har dock arbetet inte resulterat i något solklart alternativ till kirurgisk kastrering. Därmed fortsätter en stor del av den europeiska grisbranschen att kastrera kirurgiskt tills vidare, berättar Margareta Åberg, LRF Kött, som just varit på ett möte i Bryssel där frågan diskuterats.

Flyttat fokus

Margareta upplever att kommissionen nu flyttat fokus från kastreringsfrågan till implementeringen av direktivet om förbud mot svanskupering.

– Det verkar som att de överlämnat beslut i kastreringsfrågan till enskilda medlemsstater.

Enskilda länder som till exempel Nederländerna har slutat att kastrera, med både positiva och negativa följder.
– I Nederländerna har man länge haft ett stort tryck från bland annat djurrättsorganisationer att sluta kastrera kirurgiskt. Där föder man istället upp hangrisar, men det är inte okomplicerat. Grisarna måste könssorteras, och hangrisarna har stark benägenhet att slåss, berättar Margareta.

 

Margareta Åberg, LRF Kött och Sveriges Grisföretagare, konstaterar att läget för svenska grisföretagares del när det gäller kirurgisk kastrering är oförändrat inför 2018.
– Fortsätt att kastrera med lokalbedövning och smärtlindring. Sverige ligger långt fram i frågan, säger hon.
Foto: Emma Sonesson

Tyskland sneglar på Sverige

I Tyskland har man valt att förbjuda obedövad kastrering från och med 1 januari 2019. Tyskland är också ett av de länder som sneglar på att följa Sveriges exempel med delegerad lokalbedövning. Men att djurskötaren efter genomgången kurs ska få lägga bedövning själv är en fråga som rör upp känslorna i den tyska veterinärkåren.
– Det är beklagligt. De svenska lantbrukarna har bevisat att lokalbedövning är ett bra alternativ djurvälfärdsmässigt. De har också jobbat fram tekniker för att göra det så snabbt och kostnadseffektivt som möjligt, menar Margareta.

Det finns trots allt starka krafter som arbetar för att Tyskland ska välja den svenska vägen, och flera delegationer har besökt Sverige för att studera hur vi gör här.

– I november var en tysk grupp här. De var med under bedövad kastrering hos Mattias Espert. De var mycket positiva och skulle åka hem och försöka lösa frågan om delegerad lokalbedövning, berättar Margareta, och inflikar:
– Det är viktigt för oss att tyskarna väljer bedövning eftersom när de nu enligt lag inte får kastrera utan bedövning så kommer resten av EU följa med, annars blir det en form av handelshinder.

 

Emma Sonesson
Grisföretagaren