Publicerad 2017-12-08
Rengöringsmedel med ytaktiva tensider har en del som attraheras av vatten och en som attraheras av fett, som finns i smuts. Den fettälskande sidan av tensiderna binder till smutsen och löser upp den från ytan, medan den vattenälskande sidan gör att vattnet kan transportera bort smutsen. Illustration: Malin Strandli, Källa: desinfektionsrådgiveren

Tips inför tvätt och  desinficering

Tvätt och desinficering mellan omgångarna är en naturlig del av vardagen på en grisgård. För att det ska ha önskad effekt krävs att det genomförs på rätt sätt. På svinekongressen i Herning i oktober delgav Ove Christoffersen som driver företaget Desinfektionsrådgiveren, sina bästa tips på området.

– All desinficering startar med rengöring. Det går inte att desinficera en yta som det finns organiskt material på, inledde Ove.

För att säkerställa att tvättningen genomförts enligt skolboken menar Ove att noggrann kontroll av tvättarbetets resultat är nödvändigt.

– Ta in ett par fräscha ögon för att kontrollera om det är ordentligt tvättat, det ska inte den som tvättat avgöra. Ta en kraftigt lysande ficklampa eller pannlampa till hjälp, annars kan du omöjligt se ordentligt överallt.

 

Små sprickor i betongen är typiska ställen där det samlas smuts och fukt och mikroorganismer trivs.
– Fyll sprickorna med kalk, uppmanade Ove.
Foto: Mostphotos

Lagom är bäst

Ove slog även ett slag för att använda rengöringsmedel vid tvätt. Rengöringsmedlets uppgift är att knyta an till smuts på kemisk väg, och se till att tvättvattnet därmed kan packa in smutspartiklarna.

– Det ska vara lagom mycket rengöringsmedel. För mycket gör att det går åt onödigt mycket vatten för att skölja. För lite ger inte önskad effekt. Det ska låta ”squirt” när man drar fingret över en yta som belagts med rengöringsmedel, då är det lagom.

När det är ordentligt tvättat och delvis upptorkat är det dags för desinficering. Ove påpekade vikten av att ha rätt koncentration på desinfektionsmedlet. Ytan som desinficeras kan vara torr eller fuktig, men inte blöt, för då späds desinfektionsmedlet ut och effekten uteblir. Vattenpölar måste tas bort innan desinficering.

En annan faktor att vara uppmärksam på är temperaturen i avdelningen.

– Om bruksanvisningen anger en viss kontakttid vid exempelvis fem graders temperatur ska man vara medveten om att fem grader i lokalen innebär att det bara är två eller tre på inredningens yta.

 

Ove Christoffersen är vd för Desinfektionsrådgiveren ApS, ett företag som erbjuder rådgivning inom tvätt och desinficering till lantbruk och industri.Foto: Emma Sonesson

Välj det bästa

Olika kommersiella desinfektionsmedel har olika aktiva substanser och är därmed verksamma mot olika typer av mikroorganismer. Några av dem är även korrosiva.

– Välj ett medel som biter brett, och välj bara de bästa medlen. Kräv att det ska vara testat på ett ackrediterat laboratorium.

På frågan om hur ofta man behöver byta desinfektionsmedel blev Oves svar att man inte behöver byta, så länge man väljer något av de bästa medlen.

Efter desinficering är det dags för upptorkning.

– Upptorkning handlar huvudsakligen om att grisarna inte ska förbruka energi på att hålla värmen, sa Ove.
Ett sätt att ta reda på om betongen är ordentligt torr kan vara att lägga ett papper på den en stund. Om pappret blir vågigt, är betongen fortfarande fuktig och ytterligare torktid krävs.

 

Emma Sonesson
Grisföretagaren