Publicerad 2017-12-08
Kraftiga prisökningar på vitamin A och E kan vara att vänta. Kraftigt bidragande orsaker är en brand i en av vitamintillverkaren BASF:s fabriker samt minskning av produktionen i Kina.
Foto: Mostphotos

Prishöjningar att vänta för vitamin A och E

En brand i en av BASF:s fabriker i Tyskland, i kombination med att flera vitaminfabriker i Kina stängt eller minskat sin produktion, gör att marknaden för vitaminer är ansträngd. Konsekvensen blir kraftiga prisökningar.

BASF är en stor och viktig leverantör av vitaminer till foder­industrin. I samband med en brand i slutet av oktober i en av företagets fabriker förstördes elektronikkomponenter, som är nödvändiga för att styra processen vid tillverkning av citral. Ämnet används vid tillverkning av A- och E-vitamin, och därför påverkas även produktionskedjan längre fram. Den BASF-fabrik som tillverkar A- och E-vitamin, som även den tillfälligt stängts ner för underhållsarbete, kan därmed inte startas upp igen förrän citral-fabriken satts igång, och att återställa komponenterna i citral-fabriken är ett komplext och tidskrävande arbete.

Hela situationen har lett till att BASF åberopat force majeur för A- och E-vitamin samt ett antal karotenoider.

Lindra konsekvenserna

BASF vill inte kommentera konsekvenserna av det hela för den svenska fodermarkanden, men enligt andra källor kan det röra sig om prishöjningar på de aktuella vitaminerna i storleksordningen 500 till 600 procent. ”Men vi rekommenderar att lantbrukarna kontaktar sina leverantörer av foder och tillskott, för att hitta en utfodrings- och produktionsstrategi som i största möjliga utsträckning minskar de negativa effekterna om viktiga fodertillsatser saknas”, skriver BASF:s informationsavdelning i ett mejl.

BASF:s förhoppning är att citral-fabriken kan startas upp igen i mars 2018. Därefter kan det ta ytterligare ett par månader innan A- och E-vitamin- fabrikerna kan tas i bruk igen.

Skärpta miljöregler

Andra källor gör även gällande att situationen kompliceras ytterligare av det faktum att flera fabriker i Kina, som tillverkar vitaminer eller råvaror till vitamintillverkning, det senaste året stängts ner, alternativt minskat sin produktion. Anledningen är att miljökraven i Kina blir allt striktare, och att de aktuella fabrikerna helt enkelt inte levt upp till kraven.

 

Emma Sonesson
Grisföretagaren