Publicerad 2018-02-22

Oro för ASF  hos EU:s grisgiganter

Från bland annat Tyskland rapporterar Pig Progress om en växande oro för den afrikanska svinpesten (ASF), när den nu tar sig allt närmre landets gränser.

Även om vildsvin ofta är på tapeten i fråga om ASF, så får även människors aktiviteter betraktas som en stor risk för smittspridning, då viruset mycket lätt kan förflyttas långa sträckor, exempelvis via transporter eller köttprodukter.    Foto: Emma Sonesson
 

Vildsvinen är i skottgluggen i Tyskland, som producerar runt 60 miljoner slaktgrisar årligen. Anledningen är ASF. Nyligen propagerade exempelvis den tyska bondeorganisationen Deutcher Bauernverband i olika medier för en avskjutning av 70 procent av den tyska vildsvinsstammen.

I den tyska delstaten Nordrhein-Westfalen har perioden då vildsvinen är lovliga utökats och i Saxony-Anhalt har regionens grisföretagare tagit saken i egna händer och samlat ihop runt 75 000 euro. Pengarna ska användas för att stimulera de lokala jägarna att skjuta så många vildsvin som möjligt.

Närmar sig gränsen

Oron för ASF i Tyskland är inte på något vis obefogad, utan sprider sig i samma takt som viruset. I slutet av 2017 upptäcktes ASF nära Warszawa i grannlandet Polen, bara 50 mil från Tysklands gräns. Viruset finns även i Tjeckien, ett annat av Tysklands grannländer.

Men även på andra håll i Europa är oron stor. I Danmark har regelverket kring vildsvinsjakt ändrats, allt för att underlätta avskjutning och i Storbritannien varnar bland annat organisationen AHDB Pork för att utfodra grisar med matavfall. Samtidigt frågar sig politikerna i Nederländerna - vad händer med den nederländska grisbranschen om den drabbas av ASF?

I Sverige rapporterar Statens veterinärmedicinska anstalt från ett chefsveterinärsmöte inom EU, där vikten av att förstå den mänskliga faktorn som potentiell smittspridare av ASF-viruset lyftes. Under mötet poängterades även vikten av samarbete mellan medlemsländerna i frågan, och jaktturism till drabbade områden lyftes som ett exempel på riskabla aktiviteter.

Släpp inte in ASF i Sverige! Till dig som jobbar med grisar:

• Vänta 48 timmar efter besök i utländsk besättning innan du arbetar med djur i Sverige.

• Se till att inte matavfall ges till grisarna.

• Tvätta alltid händerna innan du börjar arbeta i stallet.

• Använd gårdens egna arbetskläder och skor eller stövlar.

Till dig som åker på jaktresa utomlands:

• Var noga med rengöring av utrustning, kläder och stövlar före återresa till Sverige. Tvätta helst kläder i maskin. Man kan också lägga kläder och utrustning i bastu, över 60 grader i 30 minuter.

• Rengör jakthundens utrustning, halsband, västar med mera. Tvätta hunden ren.

• Ta inte med kött eller obehandlade troféer till Sverige.

• Vänta 48 timmar efter jaktresa eller besök i utländsk grisbesättning innan du besöker någon gård med grisar, innan du hanterar foder för vildsvin eller besöker dylik utfodringsplats.

Källa: Statens veterinärmedicinska anstalt

Emma Sonesson

Grisföretagaren