Publicerad 2018-02-23

Året börjar med sjunkande priser

Prisnedgången för slaktgrisar i EU som inleddes i somras fortsätter under årets första månad 2018. En nedgång i priserna under både kvartal fyra och kvartal ett är normal prisutveckling i EU historiskt sett.  För de europeiska grispriserna är det sommaren som är höjdpunkten, när efterfrågan är stor och produktionen lägre i södra Europa på grund av värmen.

Året inleds med en prisnivå runt 140-135 euro/100 kilo, vilket placerar 2018 mitt emellan prisnivåerna som rådde 2016 och 2017.

Som vi i Grisföretagaren har rapporterat tidigare så har grisproduktionen i EU ökat under 2017, samtidigt som den inhemska efterfrågan har varit dämpad och den största exportmarknaden, Kina, har dragit ned på sin import. Kina fortsatte även under förra årets sista kvartal att minska sin import, men minskningstakten var lägre än tidigare under året.

Konkurrensen på den globala marknaden skärps av att Ryssland har infört ett temporärt importstopp för brasilianskt griskött. Brasilien är i princip det enda land som exporterar griskött till Ryssland när EU, USA och Kanada är utestängda på grunda av handelssanktioner och den ryska marknaden tog under förra året 40 procent av den brasilianska exporten. När den kanalen stängts kommer det brasilianska grisköttet att söka sig till nya marknader.

Det gällande svenska grispriset noteras nu av EU-kommissionen till 178,48 euro/100 kg.

Det europeiska genomsnittspriset har under januari sjunkit med 5,71 euro/100 kg (55 öre/kg) vilket motsvarar en nedgång på 4,1 procent. Genomsnittspriset ligger nu 11,7 procent lägre än priset under motsvarande period 2017. Jämfört med ett femårsgenomsnitt ligger priset i mitten av januari 10,0 procent under snittet.

Under januari har grisnoteringarna för alla medlemsländer i EU backat, utom i Bulgarien, Cypern och Storbritannien. Malta och Italien redovisar ingen prisstatistik för perioden.

Prisutvecklingen hos de tongivande grismarknaderna i Europa har enbart varit negativ. Priserna i Tyskland, Spanien, Frankrike, Polen, Danmark och Nederländerna har sjunkit mellan tre och sex procent.

Under januari har det svenska snittpriset sett i euro enligt EU:s beräkningsmall sjunkit 1,9 euro/100 kg (19 öre/kg). Det danska grispriset har sjunkit 6,0 euro/100 kg (59 öre/kg). Det finska priset har sjunkit 0,8 euro/100 kg (8 öre/kg) och det tyska priset har sjunkit med 6,1 euro/100 kg (60 öre/kg). Belgien behåller bottenplaceringen i prisstatistiken med en notering på 111,00 euro/100 kg (10,86 SEK/kg).

Erik Brink

Grisföretagaren