Publicerad 2018-02-23

Största slaktade volymen på fem år

Den svenska grisslakten ökade under förra året och nådde sin högsta nivå sedan 2012. KLS Ugglarps Dalsjöfors ökade mest men även HKScan ökade sin slakt.

Framtidstro och ökad produktivitet syns i statistiken över slakt 2017. Foto: Carolina Wahlberg

Under 2017 ökade grisslakten med 0,6 procent under kvartal fyra. Och för helåret 2017 ökade slakten med 1,7 procent till 2,57 miljoner grisar, vilket är 43 000 fler än vad som slaktades under 2016. Det är första året med ökad svensk grisslakt sedan 2014 och den högsta totala slakten sedan 2012.

KLS Ugglarps Dalsjöfors över miljonen

Alla tre slakterier hos Danish Crown-ägda KLS Ugglarps Dalsjöfors ökade sin slakt under det gånga året.

Under 2016  föll den gemensamma grisslakten hos KLS Ugglarsp Dalsjöfors under en miljon slaktade grisar. Det tappet har man nu återhämtat och slaktade 2017 1,04 miljoner grisar på sina tre slakterier. Tillsammans står slakterierna för 41 procent av den svenska grisslakten, vilket innebär att man har ökat sin marknadsandel av slakten med två procentenheter sedan 2016.

Dahlbergs ökar i väst

Den positiva utvecklingen för A J Dahlbergs Slakteri har fortsatt även under 2017. Slakten steg med 14 procent under året och totalt slaktades 163 291 grisar på Dahlbergs. Sedan 2013 har det dalsländska slakteriet ökat grisslakten med drygt 50 procent.

Längre österut fortsätter Skövde slakteri att minska grisslakten. Under förra året slaktades 278 059 grisar vilket är en minskning med tio procent jämfört med 2016 och första året under 300 000 grisar sedan 2014.

HK Scans anläggning i Kristianstad är Sveriges största grisslakteri och under 2017 ökade grisslakten med en procent till 725 811 grisar. Därmed behåller slakteriet sin marknadsandel och står för 28 procent av den svenska grisslakten.

Erik Brink

Grisföretagaren