Publicerad 2018-02-23

Danska smågrisproducenter vinnare 2017

Det gånga året var ett mycket gynnsamt år för de danska grisproducenternas ekonomi. Prognoserna för 2018 och 2019 pekar dock på avsevärt lägre grispriser på grund av ett ökat utbud av griskött globalt.

Danska smågrisproducenter har haft en god lönsamt 2017 med både hög produktivitet och höga smågrispriser.
    Foto: Mostphotos
 

Det genomsnittliga danska grispriset under förra året var 1,6 DKK/kg (2,1  SEK/kg) högre än under 2016. Smågrispriset var  65 DKK/gris (85 SEK/gris)  högre.

De ökade intäkterna och låga kostnader satte rejäl fart på intjäningen för de danska grisproducenterna enligt danska Seges Svineproduktions prognos. Segnes är en del av Landbrug & Fødevarer och hette tidigare Videncenter for Svineproduktion.

Enligt Seges kalkyl för en smågrisproducent med 875 årssuggor och 32,8 avvanda grisar per årssugga samt 171 hektar mark gav gården en vinst på 2,3 miljoner danska kronor (3,0 miljoner svenska) efter avskrivningar, räntor och lön till ägaren under 2017.

Den danska slaktgrisproducenten i Seges kalkyl föder upp 11 152 slaktsvin per år och brukar 183 hektar åker. Vinsten för slaktgrisproducenten efter avskrivningar, räntor och lön till ägaren blev 329 000 danska kronor, motsvarande 428 000 svenska.

Sämre utsikter för 2018/2019

Avräkningspriserna för grisar förväntas enligt Seges att falla under 2018 för att hamna på en nivå som ligger under ett normalår. Trots utsikter till oförändrade foder- och ränte­kostnader innebär de sänkta grispriserna att grisproducenterna i Danmark får det tuffare. I kalkylen blir det förlust för slaktgrisproducenten utan att lön har tagits ut under 2018 och smågrisproducentens resultat blir negativt efter att ägarlön har tagits ut.

Seges skriver att det endast kommer vara den bästa tredjedelen av de danska grisproducenterna som kommer att nå positiva resultat efter ägarlön under 2018, och att slaktgrisproducenterna är hårdast drabbade.

Den sänkta nivån på de danska grispriserna förklaras med en kraftigare ökning än förväntat av grisproduktionen hos stora exportörer som USA, Kanada och Brasilien. Samtidigt förväntas en stigning av grisproduktionen i EU.

Erik Brink

Grisföretagaren

 

 

 

Erik Brink