Publicerad 2018-02-23

Jämför med planen

Det är bra att ha en  plan för produktionen,  med ett eller flera mål att sträva efter. Ett mål kan vara att nå och hålla en viss tillväxthastighet, klassning eller foderomvandlingsförmåga. Målet ska vara mätbart, för att lätt kunna se om det nås eller inte. I WinPig går det att ange och följa upp de satta målen. På produktionsrapporten tydliggörs med färg huruvida resultatet är bättre (grön) eller sämre (röd) än det angivna målet. I detta WinPig-tips visas hur detta kan göras för en slaktgrisbesättning, men principen är densamma för en produktionsrapport i suggbesättningar.

På bild 1 har man målvärden/plan på tre resultatmått: köttprocent, daglig tillväxt och foder/kg tillväxt. Man har också valt att visa värden som är sämre eller bättre än målvärdet med rött eller grönt.

Bild 1. Produktionsrapport med plan
 

Gör så här

Ta fram en produktionsrapport via menyvalet Rapport - Produktionsrapport - Omgångsrapport, eller med ikonen för Omgångsrapport om den finns på programytan. Klicka på Plan (inringat med rött på bild 1). Då visas bild 2.

Plan – inställningar (bild 2)

I listan finns alla valbara resultatmått även om de inte syns på rapporten. Här är listan sorterad efter de resultatmått som redan har en plan. Listan kan sorteras i bokstavsordning genom att klicka på rubriken namn. Det går också att förenkla sökningen bland resultatmått genom att skriva exempelvis de tre första bokstäverna + stjärna i filterraden för namn. Då visar programmet endast resultatmått som innehåller de bokstäverna.

 

Fet: Bocka för om raden ska skrivas med fet stil.

Min: Värden under Min-värdet kommer att skrivas med rött eller grönt.

Max: Värden över Max-värdet kommer att skrivas med rött eller grönt.

Plan: Skriv dina målvärden i kolumnen Plan

Bild 2. Plan och inställningar

Om röd eller grön färg används beror på om det är ”bra eller dåligt” att ha ett lågt värde. Exempelvis blir låg dödlighet grön (bra) medan låg tillväxt  blir röd (dåligt). Programmet sköter detta automatiskt.

I exemplet på bild 1 blev resultaten antingen röda eller gröna. Men man kan också välja att visa värden i ett visst intervall runt målvärdet med svart text och bara ha rött eller grönt för de värden som skiljer sig lite mer från målvärdet. I bild 3 finns ett exempel på en sådan inställning. Där ligger 919 gram/dag under minimivärdet i planen och blir därför rött, 959 ligger mellan min och max och blir svart. 1 005 ligger över maxvärdet och skrivs därför med grön färg.

Det är inte obligatoriskt att fylla i ett planvärde. Man kan också välja att bara fetstila eller ange gränser för röda och gröna siffror.

 

 

Bild 3. Bara ytterligheter visas röda eller gröna