Publicerad 2018-02-23

Styrelsen informerar

• SGF har deltagit på möte där hela branschen och flera myndigheter diskuterar och förbereder näringen för en framtid utan medicinska halter av zink i smågrisfoder, läs mer på sidan 9.

• Jordbruksverket bjöd in till diskussion om hur branschen vill att framtidens rådgivning ska utformas. Projektet är ett uppdrag som Jordbruksverket har fått inom ramen för livsmedelsstrategin.   

• Även på Svenska Kött­företagen har möte hållits där framtida strategier lagts upp.

• SGF har deltagit på möte om hälsokontrollplanen. Arbetet är inne i sitt slutskede och därefter ska det godkännas av Jordbruksverket.

• Inom styrgruppen för Smittsäkrad Besättning har man haft möte och diskuterat budget, upplägg av utbildningar och kalibrering av veterinärer.

• SGF, Livsmedelsverket, länsstyrelserna och Jordbruks­verket har träffat de svenska åkeriägarna för att diskutera de delar i slaktvägledningen som rör djurtransportörerna.

• Inom Handlingsplan gris har en lägesrapportering hållits. Projektet går nu in på sitt sista år. Läs mer på sidan 28.