Publicerad 2018-03-10

Ta inte med dig afrikansk svinpest hem!

Utbredningen av afrikansk svinpest fortsätter i Europa. Polen, Estland, Lettland, Litauen, Tjeckien och Rumänien har hittills rapporterat in fall.

Smittspridningen misstänks i många  fall bero på den mänskliga faktorn och jaktturism har identifierats som en risk för introduktion till Sverige. Om du jagar eller kommer i kontakt med vildsvin i smittade eller närliggande områden finns en risk att du kan föra med dig smitta hem.


Afrikansk svinpest orsakas av ett virus som är mycket motståndskraftigt och kan överleva flera veckor i färska köttprodukter, flera månader i rökt, saltat och torkat kött och flera år i fryst kött. Dessutom kan virus överleva på till exempel stövlar och utrustning. Blod och andra kroppsvätskor samt avföring innehåller mycket virus och dåligt rengjord utrustning, dåligt rengjorda kläder och stövlar samt kött eller troféer från vildsvin utgör en betydande smittorisk.

Vi vill uppmana dig som grisproducent att överväga lämpligheten i att jaga i länder där smitta konstaterats.
Om du deltar på jaktresa utomlands är det viktigt att:

 

  • Vara mycket noga med rengöring av utrustning, kläder och stövlar innan återresa till Sverige. Att få bort blodstänk är viktigt. Rengör för hand eller tvätta utrustning om möjligt.  Tvätta helst kläder i maskinen. Även låga tvättemperaturer gör nytta. Man kan också lägga kläder och utrustning i bastu > 60 grader i 30 minuter.

 

  • Rengöra eventuella jakthundars utrustning (halsband, västar och så vidare) enligt ovan. Tvätta hunden ren.
     
  • Inte ta med kött eller obehandlade troféer till Sverige.

 

  • Inte besöka grisbesättningar inom 48 timmar efter jaktresa eller besök i utländska grisbesättningar.
     
  • Inte jaga, hantera foder för vildsvin eller besöka en utfodringsplats för vildsvin inom 48 timmar efter jaktresa eller besök i utländska grisbesättningar.


Mer information om afrikansk svinpest finns på SVA:s hemsida:  https://goo.gl/DVU6Ck

 

Ebba schwan
Svenska Djurbönders Smittskyddskontroll