Publicerad 2018-03-11
En korvmacka är allt som behövs för att ASF-viruset ska kunna ta sig in i Sverige. Hela samhället bär ett stort ansvar för att se till att det inte händer. Foto: Mostphotos

ASF ger stora konsekvenser för Europas grisbransch

Den afrikanska svinpesten (ASF) fortsätter att sprida skräck inom Europas grisnäring. Olika medier rapporterar exempelvis om utfodringsrestriktioner och massiva förluster för grisnäringen.

Tyskland är ett av de länder där oron för den ASF ökar stadigt. Agrarheute rapporterar om att landets myndigheter i framtiden kan komma att ges möjlighet att utfärda förbud mot att ge grisar gräs, hö och halm som skördats i riskområden. Ursprungligen skulle även spannmål från riskområden omfattas av de nya reglerna, men efter påtryckningar från foderindustrin och grisuppfödare undantogs spannmål från förbudet.


Förutom ändrade regler för utfodring ska även jakt­tiderna på vildsvin ändras och bli längre.


Handelsrestriktioner


Från Ukraina rapporterar Global Meat News om beräkningar som visar att den ukrainska grisbranschen kan förlora 1,1 miljarder dollar de kommande 15 åren, till följd av ASF.


Förlusterna 2017 uppgick till 12 miljoner dollar, huvudsakligen på grund av handelsrestriktioner. Ryssland, Vit­ryssland, Moldavien, Armenien, Rumänien och Ungern tillhör de länder som säger nej tack till fläsk från Ukraina på grund av ASF-förekomst i landet.


Smittskydd i polen


I Polen håller man på och implementerar ett nytt bio­säkerhetsprogram. De lantbrukare som inte klarar av att följa kraven i programmet, blir helt enkelt tvungna att lägga ner, vilket landets myndigheter befarar kan leda till att 15 procent av grisgårdarna stängs.


Samtidigt kritiserar företrädare för ryska myndigheter EU-kommissionen för att de inte agerar tillräckligt kraftfullt mot ASF och att de hemlighåller en del utbrott, allt enligt Global Meat News.

 

Emma Sonesson
Grisföretagaren