Publicerad 2018-03-12
– En bidragande orsak till Arbetsförmedlingens bristfälliga kännedom om arbetskraftsbehov inom de gröna näringarna, är att endast företag med fler än fem anställda blir tillfrågade när de gör sina prognoser för framtida behov av arbetskraft inom olika branscher, förklarade Anders Johannesson på LRF.
Foto: Emma Sonesson

 

Önskas: input om behov av arbetskraft och utbildning

Rekrytering av kompetent personal till de gröna näringarna är en stor framtidsfråga. Sveriges Grisföretagare jobbar med frågan och uppmanar medlemmarna till delaktighet.

Via bland annat Gris­före­tag­ar­en har SGF:s styrelse tidigare uppmanat alla regionföreningar att ta upp ämnet om arbetskraft och utbildning av djurskötare på sina årsmöten, för att sedan rapportera sin ståndpunkt i frågan vidare till styrelsens Katarina Rydén.


– Syftet är att skapa en bild av läget och vad medlemmarna vill. Underlaget kommer att föras vidare till Naturbruks­skolornas Förening, som är en sammanslutning av över 50 svenska naturbruksgymnasier, berättade Katarina på ord­förandekonferensen.
 

– Det finns grisföretagare som lägger ner sina produktioner eller slutar investera för att det är så svårt att få tag på arbetskraft, sa Katarina Rydén som är ledamot i SGF:s styrelse.

Inget behov enligt AF


Ett av problemen i dag är att Arbetsförmedlingen (AF) säger sig vara ovetande om att den gröna näringen är i behov av arbetskraft. Om inte AF identifierar ett behov av arbetskraft  inom en bransch, så satsar de inte heller pengar eller energi på utbildning inom den branschen.


Anders Johannesson jobbar med just arbetskraftsfrågan på LRF, inom ramen för livsmedels­strategin.
– Vi behöver ta fram underlag för att kunna påvisa våra branschers behov av arbetskraft, konstaterade han.
Under våren kommer därför en enkät skickas ut till medlemmarna i Sveriges Grisföretagare, och uppmaningen från Anders och ÖGF:s styrelse till medlemmarna är att svara på den, allt för att ge AF en bild av behovet, som överensstämmer med verkligheten.