Publicerad 2018-03-13
Torbjörn Lithell är försäljningsdirektör för dagligvaruhandeln inom HKScan.
– Gårdsmärkt säljer bättre än ekologiskt i dag, konstaterade han.

 

Från bara svenskt till näringsmässiga fördelar

Torbjörn Lithell, försäljningsdirektör för dagligvaruhandeln på HKScan, levererade två recept för att stärka branschen framöver: ökad budget för marknadsföring av de näringsmässiga fördelarna med att äta kött samt ökat fokus på foodservice.

I dag är andelen svenskt i butikernas kyldiskar hög, tack vare målinriktat arbete för att vinna konsumenternas förtroende. Enligt Torbjörn har Axfood mellan 70 och 75 procent svenskt i kyldisken, Ica mellan 80 och 85 och Coop 90 till 95 procent.


– Vi pratar om att det är okej att äta mindre kött, men att det är viktigt att äta bra kött när man väl gör det. Men när andelen svenskt är så hög i butikshyllan blir då konsekvensen att man också drar ner på konsumtionen av svenskt kött. Vi måste släppa att bara prata om svenskt och istället lyfta köttets fördelar rent näringsmässigt, underförstått att köttet ska vara svenskt, sa Torbjörn.


Från tio till 100 miljoner


Torbjörn lyfte vidare Svenskt Kött som en lämplig kanal för att marknadsföra köttets fördelar. I dag är budgeten för Svenskt Kött tio miljoner, vilket Torbjörn menar är på tok för lite.


– Ni är delägare. Hur får vi de tio miljonerna att bli 100? Vi måste våga satsa pengar på Svenskt Kött, sa han.
Med det svenska köttets redan höga marknadsandelar i butik är det enligt Torbjörn härnäst läge att växla fokus till att öka marknadsandelarna inom restaurang och storhushåll, där det finns stor förbättringspotential.

 

Emma Sonesson
Grisföretagaren