Publicerad 2018-03-13
– Intresset för kost som har positiv hälsopåverkan och låg miljöpåverkan är stort, sa Jan Eksvärd som är expert inom området hållbarhet på LRF.
Foto: Emma Sonesson


Svenskt griskött – det klimatsmarta valet

Griskött är ett klimatsmart livsmedel. Flera av talarna på ordförandekonferensen var överens om att kommunikationen kring detta behöver öka. En av dem var Jan Eksvärd som är seniorexpert på hållbar utveckling på LRF.

I en kartläggning av vad svenska folket oroar sig över inför framtiden ligger ändrat klimat, antibiotikaresistens, terrorism och miljöförstöring högt upp. Nästan 50 procent av svenska folket oroar sig för detta.


När det gäller antibiotikaresistens är den svenska grisuppfödningen bäst i klassen,  vilket konsumenterna fått upp ögonen för på senare tid.


Men när det gäller klimatpåverkan hamnar svenskt griskött ofta i facket rött kött tillsammans med nötkött, trots att griskött i själva verket ur miljösynpunkt har mer gemensamt med många vegetariska alternativ eller kycklingkött, än med nötkött.


Livscykelanalys kommer


Som stöd för att kunna marknadsföra svenskt griskött som ett klimatsmart alternativ pågår det just nu arbete med att göra en livscykelanalys (LCA). RISE Research Institutes of Sweden är organisationen som är ansvarig för kartläggningen, som beräknas vara klar inom två år.


– Det är viktigt att den blir gjord, och att den blir bra gjord, sa Jan Eksvärd, och fortsatte:
– Det är även viktigt att ställa miljöpåverkan i relation till vilket näringsvärde produkterna bidrar med.


Fodret spelar roll


Jan poängterade även betydelsen av att ta med hela kedjan i diskussionen om olika livsmedels påverkan på miljön, då många beräkningar inte tar med exempelvis transporter eller tillagning av maten.
En annan vinkel på det hela är vilken förbättringspotential det finns inom svensk grisuppfödning när det gäller att minska miljöpåverkan från produktionen.


– Fodret står för 75 procent av miljöpåverkan. Effektivitet i odlingen av foderråvaror och valet av råvaror betyder mycket. Importerad soja står för en stor del av miljöpåverkan.