Publicerad 2018-03-13
– Isotopanalys kan liknas vid att man kollar köttets fingeravtryck, sa Svenska Köttföretagens vd Hans Agné.


Ursprungskontroll borgar för betalningsvilja

Hans Agné, vd för Svenska Köttföretagen, gav en lägesrapport för det system för ursprungskontroll som organisationen sjösatt, och lyfte samtidigt frågan om finansiering av systemet framöver.

Under ett par års tid har Svenska Köttföretagen arbetat med att bygga upp en databas för att få igång ett system som kan säkerställa att kött som är märkt som svenskt verkligen är svenskt. Systemet är sedan en tid tillbaka i full gång, och via isotoper går det nu att avgöra om en köttprodukt är svensk eller inte.


– Metoden är säker och förhållandevis billig. Under året har vi tagit 240 prover, berättade Hans, som menar att misstankar från konsumenter om att det fuskas med ursprungsmärkning av kött, är en faktor som skulle kunna minska betalningsviljan.


En krona per gris?


Ursprungskontrollen är ett sä­tt att visa för konsument att det går att lita på märkningen. Projektet med att få igång systemet har finansierats av Svenska Köttföretagen, som är en sammanslutning av flertalet av de svenska slakterierna. Hans lyfte frågan om framtida samfinansiering av och huvudmannaskap för av ursprungskontrollen.


– Det är svårt för slakten att sätta dit sina egna kunder. Skulle man kunna lägga ansvaret för ursprungskontrollen på grisföretagarna istället, frågade han och gav åhörarna i uppgift att fram till stämman fundera på om man som bransch kan tänka sig att lägga en krona per slaktad gris för att driva ursprungskontrollen vidare.

Hypotetisk förtjänst för branschen med ursprungs­kontrollen

6 kilo kotlett på en gris × merbetalning på fem kronor per kilo × 2,6 miljoner grisar = 78 miljoner kronor till branschen.