Publicerad 2018-03-14
På Annedals gård utanför Kristianstad driver Torgil Bertilsson smågrisuppfödning med 400 suggor. På en annan anläggning har han dessutom 5 200 slaktgrisplatser. Foto: Emma Sonesson

”En försäkring till rimlig kostnad”

På Annedals gård utanför Kristianstad har Torgil Bertilsson och hans medarbetare använt DK-DOX vattenreningssystem i snart två år.

Hur kom du in på att börja med vattenrening?

– Vattnet är viktigt och jag har länge funderat på att säkerställa vattenkvaliteten på något vis. Frågan aktualiserades då vi fick problem med mjölkstockning, framförallt på unga djur. Som alltid när man får problem började vi leta efter orsaken. Bland annat analyserade vi vattnet. Det var av god kvalitet i foderköket, men i nipplarna var det på vissa ställen väldigt dåligt. Jag tror att anledningen till det var låg omsättning i kombination med att man trycker upp bakterier bakvägen i systemet när man högtryckstvättar. Det visade sig sedan att mjölkstockningen i det här fallet i huvudsak berodde på toxiner i ett inköpt parti havre. Men jag tror att problem ofta uppstår genom att en faktor får bägaren att rinna över, så jag bestämde mig då för att jag ville säkerställa god vattenkvalitet.

Varför har du valt just DK-DOX-systemet?

– Jag har hört talas om kollegor som använder andra system som inte varit riktigt nöjda. De har upplevt att det bildats föreningar som satt stopp på olika ställen i vattensystemet, vilket har skapat irritation. DK-DOX kommer från Tyskland, och min erfarenhet är att tyska grejer brukar vara pålitliga. Dessutom talade priset för DK-DOX.
Den aktiva substansen i DK-DOX-sytemet blandas till på plats.

Hur upplever du den hanteringen?

– Det är enkelt och går snabbt. I min besättning räcker en dunk 26 till 27 dagar, så det handlar om att blanda nytt drygt en gång i månaden. Systemet har en alarmfunktion som varnar tydligt när det är dags att blanda nytt, så det är inga problem att komma ihåg.

Vad har du sett för effekter?

– På djuren har jag faktiskt inte märkt något alls. I blandarkaren har hygienen förbättrats och vi behöver inte rengöra dem lika ofta. Jag ser det som att jag till en rimlig kostnad försäkrat mig om att vattenkvaliteten till djuren är bra, så då behöver jag inte fundera mer på det.

 

Emma Sonesson
Grisföretagaren