Publicerad 2018-05-15
Danskarna anser sig ännu inte ha kunskap nog för att kunna föda upp grisar med intakta svansar. Foto: Mostphotos

Grisuppfödning med svans – inte så enkelt

Svansskada vid slakt är inte tillförlitligt som mått på förekomst av svansbitning och det behövs mer kunskap kring grisuppfödning med knorr, det konstaterar danska forskare.

Seges videncenter for svineproduktion provade i ett försök att föda upp grisar med kuperad respektive okuperad svans i två olika besättningar. Grisarnas svansar undersöktes individuellt var fjortonde dag och skador registrerades.

I båda besättningarna hade grisarna två vedträn per box som sysselsättningsmaterial. I en ena besättningen tilldelades grisarna dessutom cirka 230 gram hackad halm per box och dag. Sommartid fick grisar över 50 kilo dock ingen halm, eftersom det orsakade hygienproblem på den fasta delen av golvet i boxen.

I den ena besättningen drabbades 52 procent av grisarna med okuperade svansar av svansbitning, i den andra besättningen var motsvarande siffra 23 procent. Samtidigt blev 0,4 respektive noll procent av de kuperade grisarna svansbitna.

Svansbitningen uppstod i en stor del av boxarna och var alltså inte isolerad till en viss del av stallet.

Mer kunskap behövs

När grisarna väl kom till slakteriet var det dock bara 0,9 respektive 1,8 procent av de okuperade grisarna som fick anmärkning på svansskada, vilket indikerar att de flesta svansbitningarna uppstått under den första delen av uppfödningen, och att de hunnit läka innan slakt. Slutsatsen av detta blir att anmärkningar på svansskada vid slakt inte är ett tillförlitligt mått på förekomsten av svansbitning.

Forskarna konstaterar vidare att det kan vara en djurvälfärdsmässig utmaning att inte kupera grisar, även i besättningar med hög nivå på management. Forskarna påtalar också i rapporten att mer kunskap krävs, innan det finns underlag nog för att kunna ge anvisningar om hur man föder upp grisar med intakta svansar.

98,5 procent
av de danska grisarna kuperas fortfarande, enligt en ny granskning gjord av EU-kommissionen.
Källa: DG(SANTE) 2017-6123

Emma Sonesson
Grisföretagaren