Publicerad 2018-05-24
Jörgen Lindahl, Distriktsveterinärerna, betonade vikten av att ge spädgrisarna värme, energi och råmjölk. Foto: Anna Molander

Tema spädgrisöverlevnad på träff i Skellefteå

I slutet av mars ordande Hushållningssällskapet i Västerbotten/Norrbotten tillsammans med Distriktsveterinärerna en temadag på ämnet spädgrisöverlevnad i Skellefteå. Inbjudna var grisföretagare och djurskötare i området samt lokala veterinärer med specialintresse för gris.

Ett trettiotal deltagare fick en mycket trevlig dag på fina Medlefors Folkhögsskola i Skellefteå. Jens Larsson från företaget RaaTec AB hade rest till Västerbotten för att bjuda på lunch och berätta om de fördelar han anser finns med att använda torv i grisstallar. Dessutom föreläste Jörgen Lindahl från Distriktsveterinärerna.

Grundläggande behov

Jörgen har ingått i expertgruppen för spädgrisöverlevnad i projektet 30 för 550 inom Handlingsplan gris. Han berättade med stor entusiasm om projektet och vad expertgruppen kommit fram till vid sina gårdsbesök.

Att värme, energi och råmjölk är hörnstenar i att få spädgrisar att överleva tål att höras många gånger. Jörgen förespråkade skiftesdigivning för att även de minsta grisarna ska få råmjölk.

– Man kan blanda 200 gram druvsocker i en liter vatten och ge fem milliliter av blandningen till de minsta grisarna i samband med skiftesdigivningen, så att de får mer energi och orkar dia suggan, tipsade han.

Jörgen funderade också på varför så få svenska besättningar har tak över smågrishörnan.  

– Tak är ett ypperligt sätt att se till att grisarna har det tillräckligt varmt den första tiden, menar han.

 

Jörgen Lindahl förespråkar tak över smågrisgömman, som ett hjälpmedel för att skapa ett optimalt klimat för smågrisarna där. Foto: Emma Sonesson

Obduktion bra start

Jörgen föreslog en större gårdsobduktion som ett bra sätt att börja arbeta med spädgrisdödligheten i en besättning. Detta kan man få hjälp med bland annat av de grisveterinärer som arbetar tillsammans med Jörgen i Distriktsveterinärernas gristeam.

– Man samlar alla döda spädgrisar från en grisningsomgång. För varje gris lägger man en lapp där man antecknar varför man tror att grisen dog, hur gammal den var samt suggans kullnummer, förklarade Jörgen.

Därefter obducerar besättningsveterinären samtliga grisar och så kan man se både hur väl den egna diagnosen stämde samt ringa in vad man kan förbättra i hanteringen av spädgrisarna. Är det till exempel många grisar som dött av svält fokuserar man på näringstillförsel och mjölkproduktion.

Dialog om skador

Under dagen diskuterades dessutom en hel del kring afrikansk svinpest och hur denna sjukdom sprids.
Det kom också frågor från åhörarna om vad det innebär att få anmärkningen ”trauma, djurägaransvar” på rapport från slakteriet. I den diskussionen uppmanade Jörgen djurägaren att alltid höra sig för om vad det gäller för skador och även be att få se bilder. Man bör veta att grisar lätt får blåmärken av drivskivor om dessa används över grisens rygg istället för bakom grisen.

– Drivskivor är inga vapen, betonade Jörgen.

Dagen avslutades liksom den började med fika och samkväm. Undertecknad tyckte det var en mycket trevlig dag och hoppas detta kan upprepas åtminstone årligen på olika teman. 

Sara Bergström
Distriktsveterinärerna