Publicerad 2018-05-25
Grisuppfödaren Katarina Rydén fick positiv respons när hon informerade traktens jägare om ASF och hur viruset kan spridas.
Foto: Emma Sonesson

ASF – en aha-upplevelse för jägare

Spridningen av afrikansk svinpest (ASF) är ett stort hot mot hela Europas grisuppfödning. Grisföretagaren Katarina Rydén ville göra något åt saken och kontaktade därför det lokala älgskötselområdet.

Katarina och Andreas Rydén föder upp grisar utanför Edsbruk mellan Västervik och Norrköping. Landskapet runt gården består av både skog och åkrar, viltlivet är rikt och alldeles intill gården går den hårt trafikerade E22:an.

– Jag är personligen väldigt rädd för ASF-smittan och vad den kan få för konsekvenser för vår grisuppfödning. Ett sätt för smittan att ta sig till Sverige är via jägare som åker på jaktresor utomlands. Vi i grisbranschen har hört och läst om riskerna i många olika forum, men jag ville göra någonting för att sprida informationen till andra. Jägarna kanske inte läser lantbrukstidningar, säger Katarina.

Jägarna betydelsefulla

Katarina ringde därför till en jaktintresserad vän som i sin tur förmedlade kontakt till älgskötselområdena i trakten. Det hela slutade med att hon blev inbjuden till älgskötselområdenas vårmöte för att informera om just ASF.

– Jag berättade om historien bakom sjukdomen, hur viruset vandrat med den ryska armén från Afrika till Murmansk. Jag berättade även om hur ASF smittar, hur länge viruset lever och poängterade jägarnas betydelse i frågan, både när det gäller övervakning och att förebygga smittspridning.

Positiv respons

Som stöd hade Katarina, via Svenska Djurbönders Smittskyddskontroll (SDS), fått en bildserie att visa och informationsmaterial att dela ut.

– Materialet och presentationen finns tillgängligt om fler vill göra samma sak, vilket jag absolut kan rekommendera. Responsen var enbart positiv och informationen var en aha-upplevelse för många på mötet, konstaterar Katarina.

Behöver du informations­material om ASF?

Kontakta då Ebba Schwan på SDS;
0498-28 39 82 eller
ebba.schwan@gardochdjurhalsan.se

 

Emma Sonesson
Grisföretagaren