Publicerad 2018-05-25

Afrikansk svinpest nu även i Ungern

Ungerska myndigheter har testat ett dött vildsvin positivt för ASF. Djuret hittades cirka 10 mil öster om huvudstaden Budapest och är landets första fall av det smittsamma viruset.

Med den information som finns om fallet i dagsläget utgår OIE, världsorganisationen för djurhälsa, ifrån att djuret smittats via matrester, skriver den tyska lantbrukstidningen Top Agrar.

Vildsvinet hittades i ungerska Heves, cirka tio mil öster om Budapest. I regionen finns enligt OIE mycket utländsk arbetskraft från Ukraina. Orsaken till smittan ska utredas ytterligare och i Ungern diskuterar man i skrivande stund vilka konkreta åtgärder man ska vidta.

Enligt information från grisuppfödare i tyska Damme, som ligger nära den polska gränsen har Ungern undersökt vildsvin i gränsregionerna mot både Polen och Ukraina för ASF sedan 2016. Sedan 2017 kontrolleras införseln av grisar och fläskkött till Ungern noggrannare vid gränserna. Detta första fall av ASF ligger dock längre in i landet och alltså utanför de hårt bevakade zonerna.

Björn Schubert