Publicerad 2018-05-26
Smågrisar, faktisk betalning i euro/smågris i genomsnitt från de fem största slakterierna i varje land, inrapporterat från nationella myndigheter till EU-kommissionen.

Avvaktande europeisk grismarknad

Slaktgris, faktisk betalning i euro/kilo i genomsnitt från de fem största slakterierna i varje land. Priserna är för slaktkropp utan huvud vilket skiljer dem från de noteringar som svenska slakterier publicerar. Efterlikvid tillkommer som till exempel i Danmark med cirka en krona per kilo. Priset gäller för gris i klass E, med ett köttinnehåll av mer än 55 % men mindre än 60 %. I priset ingår en schablon för transportkostnaden på cirka 0,50 sek/kg i genomsnitt.

Grispriserna i Europa har sjunkit under april med de större, exportorienterade grisproducenterna som ledare i nedgången.

Under årets första två månader har exporten av griskött från EU överträffat förväntningarna. Trots att exporten till Kina fortsätter att minska så stiger den totala exporten med 0,9 procent. Japan, som är den nästa största exportmarknaden, stiger med 10 procent medan exporten till Sydkorea, Filippinerna och USA stiger med 24 till 30 procent.

Exportökningen till trots så är det den inhemska marknaden i EU som är viktigast för grisköttet, och den har fortsatt vara relativt svag samtidigt som produktionen ökar. Prognosen för 2018 är att EU:s grisslakt kommer att öka med en procent. Länder som Spanien, Danmark och Polen tros öka slakten med 2 till 3 procent, medan ökningen i Tyskland ligger under 1 procent.

Det största hotet mot grispriserna är inte den hårdnande konkurrensen på de globala marknaderna, utan det är risken för att den afrikanska svinpesten sprids från Polen och in i Tyskland. Fall av svinpest i Tyskland skulle kunna stänga ute landets produktion från de internationella marknaderna och hindra landets export utanför EU. Och med en exportvolym på runt 400 000 ton griskött per år som istället skulle behöva hitta köpare i EU, så skulle de europeiska grispriserna krascha.
Det gällande svenska grispriset noteras i april av EU-kommissionen till 163,50 euro/100 kg.
 

Officiella svenska noteringar utan kontraktstillägg, i KLS Ugglarps Topp ingår veckoleveranstillägg.

Det europeiska genomsnittspriset har under mars/april sjunkit med 1,3 euro/100 kg (14 öre/kg), vilket motsvarar en nedgång på 0,9 procent. Genomsnittspriset ligger nu 15,5 procent lägre än priset under motsvarande period 2017. Jämfört med ett femårsgenomsnitt ligger priset i april 7,4 procent under snittet.

Prisutvecklingen hos de tongivande grismarknaderna i Europa har varit negativ. Priserna i Tyskland, Spanien, Frankrike, Danmark och Nederländerna har sjunkit med upp till tre procent. Det polska priset är upp en procent.  

Under perioden har det svenska snittpriset sett i euro enligt EU:s beräkningsmall sjunkit 3,2 euro/100 kg (34 öre/kg). Det danska grispriset har sjunkit 3,9 euro/100 kg (41 öre/kg). Det finska priset ligger stilla medan det tyska priset har sjunkit med 2,3 euro/100 kg (24 öre/kg). I Belgien sjunker priset med 3,6 euro och man behåller bottenplaceringen i prisstatistiken med en notering på 118,90 euro/100 kg (12,6 SEK/kg).

Europeiska grispriser vecka 16
Ranking Land Euro/Kilo Förändring %
1. Cypern 2,03 +-0,0%
4. Sverige 1,64 -1,9%
6. Finland 1,57 +-0,0%
11. Litauen 1,49 +-0,0%
13. Lettland 1,48 +0,6%
14. Tyskland 1,48 -1,5%
17. Estland 1,47 +1,4%
18. Polen 1,44 +1,1%
20. Spanien 1.40 -0,3%
23. Frankrike 1,31 -3,1%
24. Nederländerna 1,28 -2,2%
25. Danmark 1,27 -3,1%
26. Belgien 1,19 -3,0%
  EU 1,44 -0,9%

Italien och Malta ingår inte i rankingen då det saknas aktuella data.Källa: EU-kommissionen