Publicerad 2018-05-27
Smågris söker box. KLS-Ugglarps Dalsjöfors har problem med för många smågrisar.Foto: Mostphotos

För mycket smågrisar för KLS Ugglarps

I ett brev till sina leverantörer meddelar KLS Ugglarps Dalsjöfors att det är problem med överstående smågrisar som man har svårt att förmedla.

Smågrisförmedlingen på KLS bygger  nu  på  med  överstående smågrisar.  I ett brev till sina producenter konstateras att den förbättrade produktiviteten och utbyggnaden av produktionen skapar problem. I brevet skriver man:

”Vi  har  informerat er  att  detta  inte  är  hållbart  vid  flertal  tillfällen.  Smågris­förmedlingen  kommer  inte  att  kunna  placera  ökningen av smågrisar. Alla måste fundera på hur ni själva kan anpassa er volym med ett lägre antal suggor i produktion alternativt  ökad  slaktsvinskapacitet... Vi kommer inte kunna hjälpa er att lyfta ut ert överskott då det helt enkelt inte finns några platser.”

Som en följd av överskottet sänker KLS Ugglarps Dalsjöfors smågrispriset med 70 öre till 20 kr/kg. Priset för en 30 kilos smågris blir då 516 kr + leveranstillägg.

Erik Brink