Publicerad 2018-05-27
Norska grisuppfödare uppmanas att slakta vid lägre vikter för att minimera konsekvenserna av överskottet på marknaden.Foto: Mostphotos

Kraftigt ökat norskt överskott

Den ökade produktiviteten hos norska suggor skapar problem. En ny prognos dubblar årets norska produktionsöverskott för griskött.

I en ny prognos från Total­marked kjøtt på Nortura uppskattas den norska grisproduktionen skapa överskott för griskött på 4 300 ton i år, en ökning med 1 800 ton sedan förra prognosen.

Utifrån förra årets statistik uppskattades produktiviteten att öka med 1 procent och antalet suggor i Norge drogs då ned med 1 procent. Nu ser produktivitetsökningen ut att hamna på över 2 procent, läs mer om förbättrade produktionsresultat på sidan 29.

De norska producenterna uppmanas nu att reducera semineringarna och leverera lättare slaktgrisar. På sikt ska antalet suggor minskas ytterligare och det finns inte utrymme för några nyetableringar.

För slaktgris i klass E med slaktvikt mellan 67 och 83 kilo betalas nu 22,86 NOK/kg (25,10 SEK/kg).

Erik Brink