Publicerad 2018-05-27
Bild 1. Här hittar du analysen för Gruppresultat

Så tar du fram Gruppresultat

Bild 2. Inställningar och resultatmått för analysen Gruppresultat

Ibland kan det vara intressant att beräkna resultat för en specifik betäckningsgrupp, eller ta fram resultat för att kunna jämföra olika betäckningsgruppers resultat. Med analysen ”Gruppresultat” kan du göra detta för en valfri tidsperiod. WinPig håller koll på vilken grupp suggorna tillhörde bakåt i tiden, även om de tillhör en annan grupp just nu. Här visar vi hur du tar fram analysen och vilka resultat den innehåller.

Börja med att hämta en layout för analysen.

WinPig Support har gjort en grundlayout för analysen, som tar med de vanligaste resultatmåtten.
Börja med att hämta den från hemsidan.

Gör såhär:

Gå till www.winpig.se och menyvalet WinPig Sugg - Analyser - Gruppresultat.

  1. Högerklicka på filen EffektBet-Betgrp.xml som finns till höger i fönstret.
  2. Välj ”Spara länk som” och välj var du vill spara filen
  3. Gå i WinPig till menyvalet Generellt – Administration – Layouter.
  4. Klicka på ikonen Importera och leta reda på filen Effekt-BetBetgrp.xml och importera den.
  5. Du hittar nu layouten under menyvalet Effektanalys.

Ta fram analysen

Du hittar analysen för Gruppresultat under Analyser Suggor- Effektanalys- Betäckning- Betäckningsgrupp SV, se bild 1.
Välj datum för den period du vill ta fram analysen för. Analysen räknar med de grupper som är betäckta inom den valda perioden. Kontrollera även att inställningarna är desamma som de gulmarkerade i bild 2.

Klicka därefter på beräkna. Då visas resultatet för betäckningsgrupperna. I bild 2 ser vi resultatet för grupp 8 och 9.
Om du vill göra ändringar i layouten kan du alltid kopiera denna och göra din egen. Välj till och från kolumner under kolumninställningar, inringat med rött i bild 2.

Avancerat

Du kan välja att lägga till fler inställningar och begränsningar i analysen. Exempelvis kan du inom en betäckningsgrupp fördela resultatet på kullnummer, eller välja att jämföra resultat mellan yngre och äldre suggor.

Läs mer om dessa inställningar på vår hemsida under WinPig Sugg – Analyser- Gruppresultat eller kontakta WinPig Support för hjälp.

Frågor? Kontakta WinPig Support på telefon 018-12 66 40 eller via e-post till winpig@gardochdjurhalsan.se. Hemsida: www.winpig.se.