Publicerad 2018-05-28

Klimatklivet vill få in fler ansökningar

Klimatklivet stöttar projekt för att minska utsläppen från lantbrukssektorn. Men Naturvårdsverket tror att fler gårdar kan söka stöd, än vad som görs idag.

– För att vi ska ha bättre förutsättningar att nå klimatmålen måste utsläppen från jordbruket minska. Det finns 1,7 miljarder att fördela i Klimatklivet i år, och vi vill  uppmana fler lantbruksaktörer att ta chansen att söka pengar, säger Mirjam Nestor, handläggare på Naturvårdsverket, i ett pressmeddelande.

Uppvärmning med biobränsle istället för med fossilt bränsle eller att köpa in fossilfria maskiner är exempel på åtgärder inom lantbruket som kan få stöd.

Om Klimatklivet

Klimatklivet är ett investeringsstöd som främjar åtgärder på lokal nivå som minskar de klimatpåverkande utsläppen. Under 2018 ska 1,7 miljarder kronor fördelas till nya klimatåtgärder som har hög klimatnytta per investerad krona.

Naturvårdsverket tar emot nya ansökningar till Klimatklivet mellan 17 april - 17 maj och mellan 27 augusti - 27 september 2018. Källa: Naturvårdsverket