Publicerad 2018-05-28

Styrelsen informerar

  • På styrelsemöte inom Sveriges Grisföretagare (SGF) har förberedelser inför stämman varit huvudpunkt.
  • Styrelsemöte har även hållits inom Gård & Djurhälsan.
  • SGF har även varit representerat på möte inom temagrupp Sigill och inom standardrådet för Sigill.
  • SGF närvarande vid China Meat Associations studiebesök i Sverige, läs mer på sidan 14.
  • Inom Handlingsplan gris har styrgruppsmöte hållits.
  • SGF styrelse har även varit med på flera av de årsmöten som hållits i regionföreningarna under våren.