Publicerad 2018-06-09
Marie Eriksson fick utmärkelsen Årets medarbetare för sin lojalitet och förmåga att skapa bra resultat på sin arbetsplats Gotlandsgrisen AB.

”Mycket talar för svensk grisproduktion just nu”

Sponsorerna är en förut­sättning för att stämman ska kunna genomföras. I montrarna kunde stämmo­deltagarna ta del av nyheter, förmånliga erbjudanden och populära give-aways.

Visby visade upp sig från sin allra bästa sida när Sveriges Grisföretagare traditionsenligt höll årsstämma den 28 maj.

– Stämman fyller en socialt viktig funktion. Den fungerar även som en examen för styrelsen och är ett viktigt forum för oss att få input kring vad ni vill att vi ska jobba med kommande år, inledde ordförande Ingemar Olsson, och fortsatte:
– Mycket talar för svensk grisproduktion just nu. Svenskt Kött växer sig allt starkare, vi har nått framgång med Handlingsplan gris, vi har fått en livsmedelsstrategi som betyder mycket när vi jobbar politiskt, prisnivån är stabil och det finns hopp om att vi snart kan exportera direkt till Kina. Ute på gårdarna har vi ny genetik som ger produktionsökningar, samtidigt som vi lyckas sänka smågrisdödligheten. Vi är bäst i världen på tillväxt inom slaktgrisproduktion, det ska vi vara stolta över.

 

Bakelser som är söta på två sätt serverades till fikat. Susanne Nilsson, Västerväte Lantbruk, stod för designen.

Produktionen ökar

Verksamhetsledare Margareta Åberg, LRF Kött, framhöll att den ökade investeringstakten är ett tydligt tecken på att branschen har framtidstro. Efter många år i en nedåtgående trend verkar antalet suggor de senaste tre åren ha stabiliserat sig på runt 140 000, allt enligt Jordbruksverkets statistikdatabas.

– Antalet slaktgrisar förväntas öka till 2,62 miljoner 2018, vilket är plus två procent mot 2017. Samtidigt väntas EU:s slaktstatistik landa på plus 1,2 procent, med ett stabilt eller svagt nedåtgående pris, berättade Margareta.
– Produktionsökningen härrör både från fler smågrisar per sugga och högre slaktvikter, inflikade Ingemar.


Eu vill ha knorr

Margareta vittnade även om ett allt större fokus från olika instanser inom EU, på att få länderna ute i Europa att följa EU-direktivet, som säger att svanskupering inte får ske rutinmässigt, så som majoriteten av de europeiska grisuppfödarna fortfarande gör.

– Om inte länderna börjar följa direktivet snart finns det risk för att det rivs upp och ersätts av en lag, berättade hon.
Sverige har den senaste tiden tagit emot flera utländska delegationer som vill lära sig mer om just grisuppfödning med svans. Lokalbedövning inför kastrering är ett annat ämne som intresserar internationellt, framförallt eftersom Tyskland förbjuder obedövad kirurgisk kastrering från 1 januari 2019.

Inom EU jobbas det även på att skapa en ny djurhälsoförordning.

– Ett gissel är att den mest troligt kommer att innebära att vi i framtiden inte får lov att ta prov för PRRS och paratuberkulos. Vi jobbar hårt på att lösa problemet och kommer att uppvakta landsbygdsminister Bucht i frågan, sa Margareta.

 

Gänget som ska rodda Sveriges Grisföretagare det kommande året: från vänster ordförande Ingemar Olsson, Katarina Rydén, Johan Eriksson, verksamhetsledare Margareta Åberg, Mattias Espert och Petter Beckman.Foto: Emma Sonesson

LCA för Griskött

Men även om den svenska grisbranschen seglar i medvind just nu finns det orosmoln framöver, exempelvis i form av afrikansk svinpest som lurar runt knuten, en stark veganrörelse och en svagt sjunkande förbrukning av griskött.
– Å andra sidan blir det svenska köttets andel av förbrukningen allt större, påpekade Ingemar.

Ett av veganrörelsens argument är köttets miljöpåverkan. Under kommande år ska det jobbas fram en uppdaterad livscykelanalys, i syfte att visa på att griskött faktiskt är klimatsmart.

Påfrestande rättsprocesser

Ett annat dilemma är orimliga tolkningar av regler när det kommer till djurskyddskontroller, något som SGF:s styrelse jobbar hårt för att komma tillrätta med.  Ingemar bad om mandat från medlemmarna, för att inom styrelsen undersöka möjligheterna att bilda en fond, som ska kunna stötta drabbade djurägare i betydelsefulla rättsprocesser.

– Brist på ekonomiska resurser får inte leda till prejudikat som belastar resten av branschen, hördes det från publiken och styrelsen fick tummen upp på idén.

Jobbar för utbildning

Ytterligare en utmaning som en del av landets grisföretagare står inför är bristen på kompetent arbetskraft. Under våren har en enkät om arbetskraftsbehov skickats ut, bland annat till SGF:s medlemmar. Styrelsens Katarina Rydén berättade att av de som svarade på enkäten ansåg nio av tio att det är svårt att få tag på personal. Hälften uppgav att det begränsar verksamheten på gården.

– Vi jobbar på att få i gång någon form av djurskötarutbildning, förhoppningsvis till hösten, sa hon.  

 

En stolt grupp från Tio i topp-listornas bästa placeringar. Från vänster Henrik Åkesson, Jonas Önnerståhl, Johan Thuresson, Frederik Nilsson, Tommy Axelsson, Erland Jakobsson och Christer Hylander. Läs mer om topplistorna på sidan 15 till 19!Foto: Emma Sonesson

Marknadsföring behövs

Per Karlsson, Boarps gård stod för årets enda motion, i vilken han propagerade för en intensifierad marknadsföring av svenskt griskött, finansierad via grisföretagarna själva. I motionen pekade Per på hur väl tidigare marknadsföring fallit ut, och påpekade samtidigt i orolig ton att intensiteten avtagit på senare tid.

Per föreslog att tio till 20 kronor per gris bör sättas av till marknadsföring och styrelsen visade i sitt svar på motionen en positiv inställning till förslaget, dock vill man först utreda hur ett lämpligt upplägg på en kampanj ser ut, och därefter avgöra hur stor peng som behövs. Styrelsen påpekade även att marknadsföring behöver ske i samklang med resten av branschen.

Stämman beslutade enhälligt att ge styrelsen mandat att jobba för en marknadsföringskampanj, och ta ut en rimlig avgift för ändamålet.

 

Evenemanget inleddes redan på kvällen före stämman med god mat, trevlig samvaro och dans till coverbandet PistOff, på anrika Munkkällaren.

Stabilt medlemsantal

Med 35 ombud för regionföreningarna slog stämman rekord i antal fullmäktige. Effekten av detta kommer att utvärderas under kommande år.

Medlemsantalet i SGF är stabilt på 598. Ett observandum är dock svagt sjunkande medlems­intäkter.
– Efterhand som storleken på besättningarna ökar kan det bli aktuellt att se över det tak som finns när det gäller medlemsavgift, allt för att intäkterna inte ska begränsa verksamheten, aviserade Ingemar.

När det blev dags att bemanna posterna i styrelsen gick stämman på valberedningens förslag. Ingemar Olsson och Johan Eriksson har ett år kvar på sina mandat. Katarina Rydén och Mattias Espert blev omvalda och beslut togs om nyval av Petter Beckman. Petter jobbar som inspektor på Mellby gård där det bedrivs integrerad produktion med 640 suggor.  

– Jag brinner för den svenska modellen med låg antibiotikaförbrukning och god djurvälfärd. Samtidigt vill jag jobba för att vi ska ha samma förutsättningar som grannländerna, till exempel när det gäller MKB och begränsningar av gödselspridning, sa han.

Lena Nylöf-Svantesson och Hans Karlsson lämnar styrelsen och tackades av. Ingemar Olsson fick förnyat förtroende som ordförande och i valberedningen ersätts Inge Jonsson av Sofia Brufors, Råbelöf, Kristianstad.
Slutligen hälsade Skaraborgs Grisproducenter via ordförande Peter Eriksson välkomna till nästa årsstämma som kommer att gå av stapeln någon gång i maj i Skövde.

Anne Persson och Yvonne Wretemark minglar.
I väntan på bankett; Anna Bertilsson, Karin Strålman, Maria Hallbäck och Tina Lindh.
Ett roligt och ovanligt inslag under stämmodagen var att 70 personer filmades till visning av lottoraden på tv. Den som vill se kändisar från grisbranschen på tv ska hålla utkik vecka 25-26 och 29-30. Här filmas nummer 16, Anna Rosén.
Ingen grisstämma utan semin och tonic. Såhär avnjuts drycken på bästa sätt av verkliga grisproffs.
Komikern Babben Larsson berättade underhållande, bland annat om sin uppväxt på en bondgård på Gotland.
– Jag ville bli seminör eller bonde, men ödet ville annat, sa hon.

Emma Sonesson
Grisföretagaren