Publicerad 2018-06-11
– Det känns fantastiskt roligt och överraskande. Vi vet inte riktigt vad vi gjort som ligger till grund för det här. Man känner att man gjort något bra. Det är hedrande och ger en kick i det vardagliga, kommenterar de utmärkelsen. Foto: Emma Sonesson

”Ekologiskt är både spännande och utmanande”

Bröderna Per och Bengt Edsgård bedriver Kravgrisuppfödning på Edsbergs gård utanför Karlstad. Vid årsstämman i Visby fick de ta emot utmärkelsen Årets grisföretagare.

Edsbergs gård ligger vackert på en höjd bara ett stenkast från E18 växter om Karlstad. Bengt och Per Edsgård tog över gården 1987 av sina föräldrar. Då var det en konventionell växtodlingsgård. 1992 kompletterades verksamheten med ett slaktgrisstall.

I slutet på 90-talet blev brödernas missnöje över dålig ekonomi inom växtodlingen allt mer påtagligt, och 1999 började de därför odla en del av arealen ekologiskt. På den tiden fick man lov att använda gödseln från konventionella grisar till ekologisk växtodling, men när reglerna ändrades började de fundera på att börja med ekologiska grisar.

– 2001 stod det första stallet med 600 platser för ekologiska grisar färdigt. Vi satsade ganska hårt från början, säger Per.

 

Varma sommardagar är lerbadet ett populärt tillhåll för grisarna på Edsbergs gård. Att doppa trynet tycks vara mysigt.

Bekvämlighet i arbetet

Stallet består av djupströbäddar, mekanisk ventilation och blötfoderanläggning. Utanför finns en hårdgjord platta som står i förbindelse med betesmarkerna.

– De flesta stallar för ekogrisar som vi var och tittade på innan vi byggde var relativt enkla, kalla byggnader. Vi satsade istället på ett isolerat stall, eftersom det är bekvämare att arbeta i och inte ger lika hög foderförbrukning. Vi ville även att det skulle gå att väga grisarna på ett rationellt sätt. Det är nödvändigt eftersom det är så pass stort värde i djuren. När det gäller stallar för ekogrisar finns det inga färdiga stallkoncept, berättar Bengt.

Ekokonceptet tilltalade bröderna och efter några år började de fundera på att ställa om även den resterande arealen och bygga ut ekogrisuppfödningen. 2008 stod därmed nästa stall med 600 platser klart.

– På den tiden efterfrågade handeln EU-ekologiskt, så det producerade vi mellan 2009 och 2014. Därefter blev det en eko-boom och sedan dess har vi producerat Krav-grisar, berättar Per.

Den huvudsakliga skillnaden mellan EU-ekologiskt och Krav är att Kravgrisarna ska ha tillgång till bete fyra månader per år, medan de EU-ekologiska grisarna går kvar på den hårdgjorda ytan i anslutning till stallet, även på sommaren.

 

Grisarna får en del uppmärksamhet när de är ute på bete på sommaren.
– Det händer att folk stannar bilen nere vid vägen för att titta på dem, berättar Per.

Helt annan grej

Omställningen till ekologiskt är något som bröderna Edsgård inte ångrar.

– Vi har gjort det konventionella spåret fullt ut tidigare. Det här är en helt annan grej. Ekoväxtodlingen är svårare men roligare. Man tampas ständigt med att hantera ogrästrycket med olika metoder. Det är därför vi behöver ha 25 procent vall i växtföljden. Samtidigt vill man ju odla så mycket spannmål som möjligt, säger Bengt och Per fyller i:

– Grisskötseln är också roligare, men det är såklart mer jobb. Det är stimulerande att se grisarna ute och hur glada de blir när man lägger in ny halm. Ekologiskt är både spännande och utmanande.

Den motsättning som ibland märks mellan ekologiskt och konventionellt upplever bröderna Edsgård har ebbat ut de senare åren.

– Det känns som att allt fler förstår att ekologiskt och konventionellt lyfter varandra. Fler olika produkter i butikshyllan lyfter statusen på allt svenskt kött.

 

Varje storbox i stallet har en del med djupströ och en del med bart betonggolv, där utfodring sker. På den bortre väggen finns en utgång till den hårdgjorda utomhusyta som grisarna har tillgång till. Den står i sin tur i förbindelse med betesmarken.

Överskottssituation

På frågan om vad som är det bästa med att vara ekogrisuppfödare svarar Per:

– Vi har inte upplevt någon griskris sedan 1998, det har varit svarta siffror jämt, även om det just nu är överskott av ekogriskött på marknaden.

Bengt fyller i:

– Det är något som vi försöker hantera på bästa vis inom Jord på Trynet. Vi har sänkt priserna frivilligt, sålt en del smågrisar som konventionella, och kommer satsa på en marknadsföringskampanj. Det är förhoppningsvis balans igen om ett par år.

Båda är ense om föreningen Jord på Trynets betydelse för dess medlemmar:

– Det var det som lyfte ekonomin för några år sedan. Det är värdefullt att ha en gemensam talesman utåt, annars är man ganska ensam som ekogrisproducent.

Värdefull medarbetare

Att få utmärkelsen Årets grisföretagare menar de båda bröderna är hedrande och överraskande. Även om de inte riktigt kan sätta fingret på vad det är de gör som är så bra, sätter de ord på vad som är framgångsfaktorerna för deras verksamhet:

– Man måste vara lite stollig, våga ta nya grepp och agera på magkänsla. Räknar man på allt är det lätt att det aldrig blir något. Att våga ta risker och tänka långsiktigt är nödvändigt, säger Bengt och Per tillägger:

– Ständig närvaro, både med djuren och i växtodlingen är avgörande. Man måste göra rätt sak i rätt tid och vara på tå hela tiden. Sedan har vi en fantastisk medarbetare, Jörgen Bergström, som alltid ställer upp. Det är mycket tack vare honom det fungerar så bra.

Att driva företag tillsammans med sin bror menar de är både för- och nackdelar.

– En stor fördel är att vi är två som har samma ansvar, vilket gör att vi kan vara lediga varannan helg. Vi kanske inte alltid har samma åsikt, men är diplomatiska båda två. Lägger man ner all prestige, då funkar det, säger Per.

Tänker grönt

Med 1 200 platser är Edsbergs gård en av de större Krav-gårdarna i Sverige, men någon ytterligare utökning finns det inte planer på för tillfället.

– Formatet passar bra just nu. Vi kan inte ha fler grisar med den här arealen för då behöver vi köpa in halm.
Men för den sakens skull står inte utvecklingen av verksamheten still.

– Vi ska bygga fler bostäder för uthyrning och en pelletspanna till torken. Vi försöker tänka grönt rakt i igenom, avslutar Per.
 

Motivering:
”Årets grisföretagare är två bröder som på ett säkert sätt satsat på nischproduktion med ekologiska grisar, hela tiden med ekonomin i fokus i företaget. Bröderna Edsgård har byggt stallar som väl passar ändamålet. Successiva utökningar har lett till att Edsbergs gård i dag är en av Sveriges största uppfödare av ekologiska slaktgrisar.”

Bästa affär:
”Att vi satsade på Krav-grisar, det är motorn i företaget.”

Sämsta affär:
”Fågelmats­tillverkningen på 90-talet. Vi skalade havre och sålde till butiker, men det konkurrerades snart ut av solrosfrön.”

Emma Sonesson
Grisföretagaren