Publicerad 2018-06-11
Svenska suggor får nästan en gris till per år 2017 jämfört med 2016, allt enligt statistik från WinPig och PigWin Sugg. Foto: Mostphotos

Ökad produktivitet på svenska grisgårdar

När Gård & Djurhälsan redovisar 2017 års medeltal för produktivitet i svenska grisbesättningar, konstateras att siffrorna går åt rätt håll.

Medeltalsberäkningen baseras på resultat som är registrerade i uppföljningsprogrammen WinPig eller PigWin Sugg. 141 besättningar med 61 643 suggor ingår i medeltalen för smågrisuppfödning. 91 besättningar och 396 378 slaktgrisar ingår i underlaget för slaktgrisuppfödning.

– Att fler besättningar har skickat in resultat för 2017 hjälper oss att skapa en bild av hur svensk grisproduktion ser ut, vilket är viktigt för att kunna fortsätta utveckla produktionen i en positiv riktning, säger Kees de Jong, vd för Gård & Djurhälsan, i ett pressmeddelande.  

Nästan en hel smågris till

Medeltalet för antalet producerade smågrisar per sugga och år har gått upp från 25,8 till 26,7. Bidragande orsaker är att antalet levande födda smågrisar per kull ökat från 14,0 till 14,3. Samtidigt har smågrisdödligheten sjunkit från 17,1 till 16,9 procent.

Spridningen i produktionsresultat är dock stor och den mest produktiva fjärdedelen av besättningarna redovisar hela 29,2 producerade smågrisar per sugga och år och en smågrisdödlighet fram till avvänjning på 13,7.
Sänkt foderförbrukning

Även inom slaktgrisuppfödningen går resultaten år rätt håll, med en korrigerad tillväxt som ökat från 923 till 941 gram per dag i genomsnitt. Dödligheten har sjunkit från 1,7 till 1,6 procent i snitt och klassningen ligger stilla på 58,6 procent. Den bästa fjärdedelen av besättningarna när det gäller tillväxt noterar 1 017 gram per dag.

Foder­förbruk­ningen, korrigerad till 30 kilos insättningsvikt och 115 kilos slaktvikt, har gått ner från 26,4 till 25,7 MJ NE per kilo tillväxt. De 25 procent av besättningarna som har bäst foderförbrukning ligger på 23,5.

På detta och följande uppslag presenteras de mest produktiva besättningarna inom de tre kategorierna livdjur, smågrisar och slaktgrisar. På WinPigs hemsida www.gardochdjurhalsan.se/sv/winpig/ kan du ta del av medeltalen i sin helhet.

Emma Sonesson
Grisföretagaren